SLUTREPLIK. Stefan Koskinen på Almega lyfter i sin debattartikel fram två problem med det tariffsystem som gäller inom skärgårdstrafiken.

För det första, menar han, gör tarifferna det svårt att rekrytera stjärnkockar. För det andra kan tarifferna, enligt de­battören, leda till att vissa yrkesgrupper får en lägre ingångslön än andra. Därför ska tarifferna slopas, enligt ­Koskinen.

Jag kan inte annat än imponeras av ­Koskinens mod. Bara några veckor efter att han själv skrivit på ett kollektiv­avtal med tariffer, så totalsågar han hela avtalet och systemet. Skulle vi göra motsvarande, att torpedera ett avtal som vi själv undertecknat för några veckor sedan, så skulle vi inte ha många medlemmar kvar. Almegas medlemmar är uppenbarligen mer toleranta.

Vad gäller sakfrågorna har Seko varit tydliga redan från början. Vi förhandlar gärna om enstaka tariffer om det leder till att våra medlemmar få högre lön.

Koskinen vet naturligtvis att vi gärna förhandlar i frågorna – varför ­envisas han då med att försöka svartmåla oss med ord som omoderna, endimensionella, ojämställda och så vidare?

Hade Koskinen varit intresserad av att höja löner så hade han tagit medlarnas bud innan strejken bröt ut.

Vi är fortsatt öppna för en diskussion om höjda tariffer för olika grupper i skärgårdsavtalet. Hör av dig om du fortfarande är intresserad.

Valle Karlssonvallekarlssonseko