Målaren hade inte rätt till föräldralön. Barnen var för gamla och ledigheten skulle ha tagits ut i en sammanhängande period, enligt Arbetsdomstolen, men domarna var inte eniga.

År 2007 fick även manliga målare rätt till extra pengar när de var föräldralediga. Då ersattes den tidigare havandeskapslönen med en könsneutral föräldralön. När den manlige målaren på en målerifirma i Piteå ville ha föräldralön efter att ha varit ledig i omgångar med sina tre barn fick han dock nobben.

Arbetsgivaren ansåg inte att reglerna gällde barn som fötts innan avtalet trädde kraft, vilket gällde två av målarens barn. Företaget ansåg också att rätten till föräldralön bara gällde under en sammanhängande period fram tills barnet fyllt 18 månader.
Eftersom det inte fanns några begränsningar inskrivna i avtalet varken när det gäller barnens ålder eller antalet ledighetsperioder i avtalet så ansåg facket att mannen ska få föräldralön.

Målareförbundet stämde därför företaget och arbetsgivarorganisationen Målaremästarna för kollektivavtalsbrott. Facket krävde dels att mannen skulle få sin föräldralön och ett skadestånd på 25 000 kronor, och dels ett skadestånd på 100 000 kronor till förbundet. Facket ansåg också att reglerna skulle gälla alla ledigheter från att avtalet slutits och att det inte spelar någon roll när barnen är födda. På den punkten gav Arbetsdomstolen facket rätt, men mannen får ändå inte några pengar.

Fack och arbetsgivare var överens om att reglerna skulle vara de samma som för havandeskapslönen när avtalet slöts. Inte heller för den fanns några begränsningar inskrivna i avtalet, men domstolen tolkar ändå avtalet som att havandeskapslön förutsätter att ledigheten tas ut sammanhängande i samband med barnets födelse. Föräldralönen ska då tas ut på samma sätt, eller i vart fall inte mer än 18 månader efter barnets födelse, enligt domstolen.

Att ledigheten anges i månader och inte i dagar eller timmar stöder också arbetsgivarens uppfattning att det inte är tänkt att ledigheten ska delas upp på fler perioder, enligt rätten.

Arbetsdomstolen gav därmed arbetsgivaren rätt, men domstolen var inte enig. De två domare som utsetts av den fackliga sidan hade en annan åsikt. De var skiljaktiga och anförde att avsaknaden av begränsningar i avtalstexterna ska tolkas som att det saknas begränsningar, och att målaren därmed borde ha fått sina pengar.

FOTNOT: Från årsskiftet har alla privatanställda arbetare gemensamma regler för föräldralön i form av ett föräldrapenningtillägg.  Tillägget ger ersättning i högst 180 dagar per barn och kan bara tas ut under en sammanhängande period fram till att barnet fyller 18 månader, eller tills det gått 18 månader efter adoption.