Filmen Maskinen, om poeten Johan Jönson och arbetslivet, av Erik Pauser och Lars Tunbjörk, som sänds i TV2 kl 20. Läs mer om programmet här! Bedöm sen om det går att komma längre i genren arbetarlitteratur.

Här är två tidigare artiklar om Jönson i Arbetet. Therese Erikssons kritiska anmälan av Efter arbetsschema, och John Swedenmarks förklaring av vad det betyder att JJ hatar Wanja Lundby-Wedin.