Tystnad råder om ändringar i las. I vintras sågade facken förslaget om att göra det billigare för arbetsgivare att säga upp. Sedan dess bereds frågan av regeringskansliet.

I september förra året föreslog en statlig utredning att det ska bli billigare för arbetsgivare vid rättstvister om uppsägningar. Förslaget innebär att en anställning ska upphöra efter ett år om det pågår en tvist om den. Vidare ska företag med mindre än 50 anställda få lägre skadestånd om de säger upp någon felaktigt, och arbetsgivarnas omplaceringsskyldighet ska slopas vid arbetsbrist.

Utredningen sågades totalt av de fackliga organisationerna LO, TCO och Saco som ansåg att förslagen urholkade las och ensidigt gynnade arbetsgivarna på de anställdas bekostnad. Eftersom rättstvister i genomsnitt tar mellan 18 och 25 månader skulle många bli utan försörjning om de felaktigt får sparken under processens gång. Det blir också svårt att få tillbaka ett jobb efter felaktig uppsägning om man redan slutat och ersatts av någon annan.

Facket påpekade också att de allra flesta företag har mindre än 50 anställda, och att det redan är relativt billigt att säga upp folk i Sverige.

Remisstiden gick ut i januari i år. och det var tänkt att lagändringarna i utredningen skulle börja gälla från den 1 januari 2014. Men än har inget hänt.

– Vi har uppfattat det som att förslaget var borta från bordet, säger Samuel Engblom, chefsjurist på TCO.

Men så är det kanske inte. I regeringens budget för det kommande året står det att ”ärendet bereds vidare inom regeringskansliet”. Vad det innebär vill regeringen inte svara på, något svar lämnas inte heller på frågorna om när beredningen ska vara klar och om det blir något lagförslag i frågan.

”Ärendet bereds för närvarande vidare i regeringskansliet. Mer än så kan vi inte säga”, upprepar arbetsmarknadsdepartementets stabschef Fredrik Östbom i flera mejl, när Arbetet vill ha besked.

Även den socialdemokratiska riksdagsledamoten Hillevi Larsson vill veta vad som händer med förslaget. I en motion till riksdagen kräver hon att det ska stoppas.

– Det är ett skrämmande dåligt förslag som det är viktigt att markera emot, säger hon.

Hillevi Larsson misstänker att tystnaden är en taktik från regeringens sida för att frågan ska glömmas bort och så att ändringarna sedan kan smygas igenom i det tysta.

– Man kan väl misstänka att det inte är någon fråga som regeringen vill lyfta fram i valrörelsen precis, säger hon.
­

Andra förändringar på gång

Det finns inga beslutade föränd­ringar i arbetsrätten den närmsta tiden, men följande utredningar har lämnat förslag som nu bereds:
l Lärlingsanställning
Regeringen bereder en proposition om gymnasial lärlingsanställ­ning. En ny tidsbegränsad anställningsform ska införas för lärlingar på gymnasiets yrkesprogram för att underlätta övergången mellan skola och arbetsliv.
l Utbildningsanställning
En utredning föreslog i september 2012 en ny utbildningsanställning för unga under 23 år. Anställning­en ska vara tidsbegränsad till maximalt 18 månader och även innehålla utbildning. Anställningen ska, liksom en provanställning, kunna sägas upp med kort varsel utan att skäl anges. Regerings­kansliet bereder ärendet.
l Höjd pensionsålder
Pensionsåldersutredningen före­slog i april bland annat att las ska ändras så att alla får rätt att jobba till 69 år, och inte till 67 som i dag. Förslagen bereds i pensions­gruppen där representanter för regeringspartierna och Socialdemokraterna ingår.
Det pågår också ett antal ut­red­ning­ar om arbetsrättsliga frågor där förslag väntas under nästa
år. Det gäller bland annat en utredning om utstationering på svensk arbetsmarknad och Lavallagen.
Källa: Regeringens budgetproposition för 2014