IF Metall drar tillbaka stämningen mot Ålö Cylinder i Umeå. Stämningen handlade om att företaget hade ingått individuella krisavtal med 14 metallarbetare. Facket har två skäl till att inte driva processen i Arbetsdomstolen.

– Vårt nya avtal om korttidsarbete gör sådana uppgörelser omöjliga. Dessutom vill vi inte riskera att förlora i AD, säger IF Metalls förbundsjurist Darko Davidovic.

För drygt ett år sedan ville Ålö Cylinder att de anställda skulle omfattas av ett lokalt krisavtal med sänkt lön och sänkt arbetstid. Till det sa facket nej. Då gjorde företaget upp med de 14 på monteringen om individuella krisavtal, som sänkte lönen 10 procent och arbetstiden med 20 procent.

Problemet var, enligt facket, att teknikavtalet inte tillåter krisavtal. Och IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä sa när stämningen lämnades till AD att företaget hade försatt metallarbetarna i en utpressningssituation – där de fick välja mellan uppsägning och avtalet med sänkt lön och kortare arbetstid.

Nu sedan IF Metall och arbetsgivarna på central nivå har avtalat om korttidsarbete anser facket att det är en ny situation.

Darko Davidovic säger att det nya avtalet gör det omöjligt att sluta likadana individuella avtal om kortare arbetstid och lägre lön med en grupp anställda. Däremot kan en klubb gå med på sådana avtal, enligt den nya överenskommelsen. I gengäld har arbetsgivarna gått med på att ta bort möjligheten att gör upp med enskilda om sänkt lön och kortare arbetstider.

Därmed anser IF Metall att situationen på Ålö Cylinder är överspelad.

– Vi var dessutom lite oroliga för att förlora i AD. Tänk om AD sagt att den sortens frivillig lönesänkning är i sin ordning. Det skulle kunna innebär att lönen skulle kunna sänkas med hälften eller ännu mer på det viset, säger Darko Davidovic.

Han säger att en direkt effekt av en facklig förlust i AD skulle bli att arbetsgivare tillåts göra upp med enskilda om sänkt lön och kortare arbetstid. Och på så vis skulle de kunna runda det nyligen slutna avtalet om korttidsarbete.

Hos IF Metall finns dessutom en oro att ett sådant domslut skulle kunna få stora smittoeffekter – och att arbetsgivare i andra branscher skulle kunna använda domen för att sänka lönen och arbetstiden.