Kommmunalarbetarnoveller_1349Kommunalarbetarens novellpristävling blev en fullträff. De 23 korta texter (varav två anonyma) som kommit med i antologin Var ligger min arbetsplats i morgon? (Premiss) ger exakta inblickar i villkoren för dagens arbetsliv, såväl de till bristningsgränsen pressade arbetsschemana som de emotionella ansträngningarna. Mestadels är det vårdyrken som skildras, men den kollektiva känsla som stiger upp mellan pärmarna är giltig överallt. Man skulle kunna kalla den ”att räcka till trots att det egentligen är omöjligt”. Eller som det heter hos Daniel Lehto från Umeå:

”En sådan här dag känns det som många mil kvar i en bil där bensinen snart är slut.”

Jag imponeras av den språkliga klarheten och uppfinningsrikedomen i dessa skisser. För noveller är det nästan inte alls fråga om: berättelserna är nästan alltid underordnade den starka verklighetspulsen. Många av texterna ger mig känslan av en stark lysrörsbelysning som slår på under några minuter och obarmhärtigt inte bara visar kropparna utan även känslorna som en bärande del av arbetsinsatsen; de tillbakahållna såväl som de omsorgsfulla.