Under byggandet av Citybanan har det skett nästan dubbelt så många olyckor som liknande, och större anläggningsarbeten. ”Helt oacceptabelt”, anser Arbetsmiljöverkets inspektör.

Ett dödsfall och ovanligt många olyckor som leder till minst en dags sjukfrånvaro. Därtill tillbud som kunde slutat i det värsta. Det visar Byggnadsarbetarens granskning av bygget av pendeltågsbanan i Stockholm – Citybanan. Tidningen har utsett projektet till årets sämsta bygge. Utnämningen baseras på tidningens egen bevakning av branschen, samt telefonintervjuer med fackliga personer inom Byggnads regioner och sakkunniga på Arbetsmiljöverket.

Årets dystra resultat är bara toppen av ett isberg. Innan en vvs-montör föll på jobbet och avled i juni i år, hade fyra personer dött i olika arbetsplatsolyckor sedan 2006.

Från 2008 till sista oktober i år inträffade 94 olyckor med minst en dags sjukfrånvaro. Det innebär 15 olyckor per miljon arbetade timmar. På Norra länken, norra Europas just nu största vägtunnelprojekt, är motsvarande siffra 8,5.

Därutöver har 197 olyckor och 497 tillbud inträffat under projektets gång fram till den sista oktober i år. I augusti skadades till exempel två byggnadsarbetare, varav en mycket allvarligt, när flera hundra kilo betong rasade från hög höjd i en tunnel.

– Trafikverket måste leva upp till sin nollvision. Det är helt oacceptabelt att byggnadsarbetare skadas svårt och dör på Citybanans arbetsplatser. Man måste stoppa och börja på nytt, säger Arbetsmiljöverkets inspektör Christian Lönnström till Byggnadsarbetaren.

Han vill inte jämföra olika byggen men säger till tidningen att detta är ett stort, skattefinansierat bygge där man kan förvänta sig en bättre arbetsmiljö. Citybanan sysselsätter cirka tvåtusen personer och utförs på åtta olika entreprenader. Beställare är Trafikverket.