En veritabel guldgruva för den som älskar antika biblar och sällsynta texter på grekiska och hebreiska håller på att öppnas för allmänheten, via nätet. På sajten, som Vatikanen och Oxfords universitet står bakom, har ett ovärderligt exemplar av Gutenbergs bibel från 1455 gjorts tillgänglig i ett första skede av det fyra år långa projektet. Projektet är ett samarbete mellan Vatikanens bibliotek och Bodleianska biblioteket i Oxford. Under de kommande åren ska man i det digitala arkivet hinna få in 1,5 miljoner sidor – däribland texter av Platon, Homeros och Sofokles.