Medlingsinstitutet avstår från att kommentera Elektrikerförbundets JO-anmälan mot myndigheten. Medlingsinstitutet vill vänta tills JO yttrat sig om ärendet.

– Vi tycker inte att det är läge för en offentlig debatt. Vi vill inte ge några kommenterar förrän JO har sagt sitt, säger Bosse Andersson, informationsansvarig hos Medlingsinstitutet.

Det var i går som Elektrikerförbundet JO-anmälde Medlingsinstitutet. Facket anser att myndigheten agerar partiskt och till arbetsgivarnas fördel när Medlingsinstitutets medlare ser till att det inte betalas ut några retroaktiva lönehöjningar efter en konflikt i samband med löneförhandlingar.

Elektrikerförbundet hänvisar till konflikten i skärgårdstrafiken där Seko tackade ja till ett medlarbud medan arbetsgivarna i Almega sa nej och drev därigenom fram en konflikt. Ett resultat blev att de anställda efter konflikten inte fick några retroaktiva lönepåslag.

Elektrikerförbundet anser att det här är en inskränkning av den grundlagsskyddade strejkrätten.