Så kom den då, OECD:s hett emotsedda så kallade Pisarapport om 15-åriga skolbarns kunskaper.

Och rapporten visar det många fruktade: Siffrorna är en katastrof för Sverige.

Kunskapsraset fortsätter.

Det är nu dags för den svenska utbildningsministern Jan Björklund att sluta prata om att det kommer en vändning.

Björklund bör i stället ta sitt politiska ansvar för att ha kört Sveriges elevers kunskaper i botten och avgå.

Redan för två år sedan slog sig Pisarapporten in i svensk inrikespolitik när den visade att kunskapen i den svenska grundskolan stadigt försämrats under hela det borgerliga styret alltsedan 2006.

Sverige uppvisade ett närmast unikt kunskapsfall sedan Jan Björklund tog över som utbildningsminister.

Även på det socioekonomiska området var Sverige i en klass för sig.

Medan kunskapsskillnaderna mellan barn till rika respektive fattiga föräldrar minskade i så gott som alla övriga länderna ökade de kraftigt och snabbt i just Sverige.

Jan Björklunds skola har alltså inte bara lyckats rasera svenska skolbarns genomsnittliga kunskaper, så att just svenska 15-åringars kunskaper nu ligger långt efter i stort sett hela övriga västvärlden, Björklunds skola har också så väl lyckats med sin utsortering av arbetares barn ur skolan att skillnaden mellan rik och fattig uppväxt märks allt tydligare i svenska skolbarns kunskaper.

I dagens Pisarapport framgår att kunskaperna nu rasat ytterligare både för hög- och lågpresterande elever där raset är större för de lågpresterande.

Framför allt är det pojkar som drabbats av ett stort och allvarligt kunskapsras, men även svenska flickor ligger nu hela 9 enheter under OECD-snittet (Pojkarna har rasat till 22 enheter under snittet).

När Pisarapporterna startade år 2000 låg svenska skolbarn kraftigt över snittet i samtliga ämnen.

Hur reagerar då ansvariga politiker?

Ja, inte mer än en timme och tre minuter tog det efter det att den förgörande rapporten hade släppts innan Folkpartiet svarade med pressmeddelandet:

”PISA-resultaten ett resultat av S flumskola”, stod det.

Detta med ”flumskola” har blivit en ritual i den folkpartistiska behandlingen av skolans katastrofsiffror alltsedan 2006, ett återkommande närmast skrattretande och alltmer kryptiskt försök att skylla på någon annan.

Tyvärr är det ett bevis för att Jan Björklund inte heller denna gång är beredd att ta något ansvar för den skola han skapat.

Det är inte längre acceptabelt att ha en skola där landets befolkning drivs mot en kunskapsmässig katastrof.

Sverige måste som en liten öppen ekonomi med starkt fokus på kunskap kunna försvara industrins och produktionens konkurrenskraft för att bevara exportmöjligheter.

Men medan kunskapsraset raset har fortgått år efter år efter år har vi i stället tvingats lyssna till Björklunds  pinsamma tal om att hans nya skola är på väg bort från ”den socialdemokratiska flumskolan”.

Pisarapporten har år efter år efter år visat att Björklunds egen skola är på väg bort från något mycket mer betydelsefullt, nämligen kunskap.

Och kunskap, herr minister, är det som räknas i en skola.

Jan Björklund bör ta sitt ansvar och avgå som utbildningsminister.Martin Klepke