Elektrikerna JO-anmäler Medlingsinstitutet för att myndigheten tar bort den retroaktiva lönehöjningen för dem som deltagit i en stridsåtgärd.

– Vi tycker inte att det ingår i Medlingsinstitutets uppdrag att ta bort det retroaktiva för dem som går i konflikt. Det blir väldigt partiskt till arbetsgivarnas fördel, säger Urban Pettersson, ombudsman hos Elektrikerna.

Bakgrunden är Sekos konflikt med Almega om skärgårdstrafiken. Båda parter varslade om stridsåtgärder – strejk och lockout. Innan någon konflikt hade brutit ut sa facket ja till medlarnas bud, medan arbetsgivarna avvisade det. Följden blev att konflikten drog igång. Och de anställda förlorade sedan sin retroaktiva lönehöjning.

– Det var lönsamt för arbetsgivarna att säga nej. De tjänade flera hundra kronor på varje anställd genom att säga nej till medlarnas bud, säger Urban Pettersson.

I sin anmälan till JO skriver facket att det inte finns något sakligt skäl för att Medlingsinstitutet ska agera ensidigt till arbetsgivarnas fördel, och påpekar att ett sätt att låta arbetsgivarna ta ansvar vore att kräva dem på dröjsmålsränta om lönerna försenas på grund av en konflikt orsakad av dem.

Elektrikerförbundet skriver att Medlingsinstitutet gynnar ena parten och att myndigheten därför är osaklig och bryter mot regeringsformens regler om att en myndighet ska vara saklig och opartisk.

Det här gör Medlingsinstitutet utan stöd i lag eller avtal, enligt facket, och det är ett ekonomiskt tvångsmedel riktat mot arbetstagarna. Och det blir ett sätt att inskränka arbetstagarnas grundlagsskyddade rätt att vidta stridsåtgärder.

Arbetet söker Medlingsinstitutet för en kommentar till JO-anmälan.