Många poliser struntar i att anmäla arbetsskador. Anledningen till att de låter blir kan vara oro för att försämra sina karriärchanser eller rädsla för att hängas ut i media.

I Sverige rapporterar polisen mer sjukfrånvaro på grund av hot, våld och diskriminering jämfört med många andra yrkesgrupper. Enligt en undersökning som Hälsohögskolan i Jönköping gjort på uppdrag av Polisstyrelsen, uppger mer än var femte polis att de är utsatta för hot eller våld ett par dagar i veckan, eller ännu oftare.

Många poliser struntar dock i att anmäla både tillbud och arbetsskador. Nästan var femte polis låter bli att anmäla för att inte försämra framtida karriär och utbildningsmöjligheter.

– Man vill inte bli uthängd och uppfattas som en jobbig anställd, säger Roger Östergren, ledamot och skyddsombud i polisförbundet i Stockholms län, till tidningen Metro.

Viljan att anmäla skiljer sig åt mellan olika polisdistrikt. I Jönköpings län anmäls minst. Där uppger mer än var tredje polis att han eller hon struntat i att rapportera om tillbud.

Roger Östergren tror att mörkertalet är stort när det gäller tillbud, vilket innebär händelser som hade kunnat leda till olycka eller skada, men som inte gjorde det. En annan förklaring till att de inte rapporteras är att polisen inte vill att informationen ska komma ut i media.

Var tionde polis har låtit bli att anmäla tillbud och arbetsskador för att de inte velat se uppgifterna i media, enligt rapporten.

– Det kan finnas en rädsla för att media ska påtala brister av rent taktisk karaktär, information som till exempel kriminella kan använda sig av, säger Roger Östergren.

Rapporten bygger på en enkät där 4244 poliser i yttre tjänst lämnat svar. 65 procent av de svarande uppgav att de var nöjda med sitt arbete och 60 procent att det som meningsfullt. De allra flesta kände också att de fick stöd och uppmuntran av kollegor och chefer.

Drygt hälften av poliserna ansåg dock att de inte hade tillräckligt med tid för familj, vänner och fritidssysselsättningar. Det är en mycket hög andel då motsvarande siffra för alla yrkesarbetande i Sverige ligger på 7 procent, enligt rapporten.