Kristina Henschen från Sida blir ny kanslichef på LO-TCO Biståndsnämnd. Hon tar över då Christer Wälivaara slutar och går till 6F som internationell strateg.

Foto: Maria Söderberg

Foto: Maria Söderberg

Hur kommer det att märkas att du tar över som kanslichef?

– Till en början ska jag lyssna på den expertis som finns på LO-TCO Biståndsnämnd. Men sen ska jag försöka se till att vi blir mindre beroende av Sida och finansiellt söka oss till andra givare, som till exempel EU.

Vill du göra några organisationsförändringar?

– Det gjordes nyligen en omorganisation och det är inte min önskan att göra en till.

Du kommer från Sida. Vad gjorde du där?

– Jag jobbade med bistånd till Östeuropa och var ställföreträdande chef på den enheten.

Du har även jobbat som journalist på bland annat Aftonbladet och Sveriges Radio. På vilket sätt kan du använda de kunskaperna?

– Jag är intresserad av kommunikation, gillar att skriva och vill diskutera. Jag hoppas att det kommer att märkas på det sättet.

Du är ju också nationalekonom och har riktat in dig på genusfrågor. Gillar du att hoppa mellan branscher?

– Jag ser det inte alls så. Jag jobbade först som journalist men efter att jag rapporterat från krigen i Balkan tänkte jag att jag var tvungen att hitta ett annat sätt att förändra.

Hur då?

– Jag menar inte att förringa journalistiken men jag kände att de berättelser jag förde ut inte förändrade något. Jag sökte mig därför till Handelshögskolan och tog en civilekonomexamen. Jag såg det som en strävan för att kunna jobba med bistånd och utvecklingspolitik.