I dag antog LO uppgörelsen om ett tillägg till föräldrapenningen på tio procent av lönen under sex månader för alla föräldrar som är privatanställda.

– Föräldrapenningtillägget är den viktigaste jämställdhetsfrågan i året avtalsrörelse. Samtliga 14 LO-förbund tycker att båda föräldrarna ska ha lika möjlighet till extra ersättning vid föräldraledighet, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson i ett pressmeddelande.

Uppgörelsen har träffats mellan LO och Svenskt Näringsliv. Parterna var i princip överens om den redan i våras och nu har de enats om de exakta formuleringarna.

Tillägget är en försäkring, och det betyder att det inte är arbetsgivaren som betalar ut pengarna utan det gör Afa försäkring. För att finansiera försäkringen avsätts pengar ur löneutrymmet.

– I och med föräldrapenningtillägget hoppas vi att fler män kommer att vara föräldralediga. De extra tio procenten utfaller bara om man tar ut sin föräldrapenning. Den som väljer att inte göra det går därmed miste om pengarna, säger Torbjörn Johansson i ett pressmeddelande.

FAKTA

Föräldrapenningtillägget

… börjar gälla den 1 januari 2014.

… ger rätt till ersättning under högst 180 dagar per barn och förälder.

… har inget tak för ersättningen. Det ger tio procent av föräldrapenningunderlaget upp till 10 prisbasbelopp i lön och därefter 90 procent på lön däröver.

Ersättningen kan tas ut fram till och med 18 månader efter barnets födelse eller 18 månader efter adoption.

Ersättningen kan tas ut under en sammanhängande period med föräldrapenning.

Efter 24 månader anställning har den anställde rätt till föräldrapenningtillägg under 180 dagar. Anställningstid hos fler arbetsgivare med försäkringen kan läggas ihop.

12 månaders anställning ger rätt till 60 dagar med föräldrapenningtillägg.

Ansökan om ersättning måste göras inom 5,5 år efter barnets födelse eller adoption.

När en arbetsgivare tecknar kollektivavtal får de anställda rätt till ersättningen – förutsatt att de varit anställda tillräckligt länge.

Övergångsregler. Föräldrar kan få ut föräldrapenningtillägg för barn födda före årsskiftet om de har kvar dagar med föräldrapenning. Dagarna med föräldrapenningtillägg blir dock färre, eftersom de förbrukade dagarna med föräldrapenning dras bort.