Foto: Janerik Henriksson

Foto: Janerik Henriksson

LO anmäler regeringen till ILO. Neddragningarna på Arbetsmiljöverket gör att Sverige inte lever upp till konventionen om yrkesinspektion.

– Det har gått för långt. Vi har passerat gränsen, säger Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare.

Neddragningarna på Arbetsmiljöverket har gått för långt, anser LO. Organisationen anmäler nu Sverige till ILO för brott mot konventionen om yrkesinspektion.

– Vi brukade vara ett föregångsland på det här området. Nu spelar vi i de lägre divisionerna. Det är skamligt, säger Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare.

Sverige har inte längre en yrkesinspektion som lever upp till ILO-konventionen 81, som handlar om arbetsmiljöinspektion, och vi bryter också mot flera närliggande konventioner och rekommendationer, anser LO. Organisationen anmäler därför regeringen till ILO:s expertkommitté.

– Vi gör det här för att vi ser allvarliga brister. Sedan 2006 har Sverige gått radikalt åt fel håll på arbetsmiljöområdet. Det har varit ständiga neddragningar och till slut går det inte längre, säger Torbjörn Johansson som ansvarar för arbetsmiljöfrågor på LO.

I sin anmälan till ILO, som är FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, skriver LO att regeringens neddragningar på Arbetsmiljöverket har fått en rad negativa konsekvenser.

LO konstaterar att inspektörerna fått 194 000 fler arbetsställen att vaka över från 2007 till 2012, och att antalet sysselsatta öka med 275 000 personer. Under samma period drog regeringen ner anslagen till Arbetsmiljöverket med 160 miljoner och antalet inspektörer minskade från 359 stycken till 250.

Sverige lever inte upp till ILO:s vägledning om att det ska finnas en inspektör på 10 000 arbetstagare.

– I dag har vi 0,6 inspektörer på 10 000 arbetstagare. Det är nästa hälften mot vad vi borde ha. Norge har tre gånger så många, 1,85 och Danmark har 1,78, så vi ligger extremt dåligt till i jämförelse med övriga Norden.

LO oroas också över att stressen inspektörerna utsätts för leder till sämre kvalitet på inspektionerna. Facket är och är kritiskt till att Arbetsmiljöverket fått nya direktiv att satsa mer på utbildning och information.

”LO anser att denna inriktning är felaktig. En rättsstat behöver en fungerande tillsynsmyndighet som genomför kvalitetssäkrade inspektioner på arbetsplatserna men som inte tar över den förebyggande företagshälsovårdens roll som vägledare och utbildare till arbetsgivare, skyddsombud och arbetstagare på arbetsplatserna”, står det i anmälan.

Torbjörn Johansson hoppas att ILO ska kritisera regeringen, och att det ska få regeringen att ge mer resurser till Arbetsmiljöverket.

– Om ILO är kritiskt måste regeringen göra något åt det, för de har ju förbundit sig att följa reglerna. Vi kan inte säga att Sverige är ett modernt land om vi bryter mot ILO:s  konventioner.

Han tycker att det är allvarligt att arbetsmiljöfrågorna fått så låg prioritet att Sverige inte längre lever upp till de grundläggande kraven i ILO:s konventioner.

– Ett land som Sverige ska inte fallera när det gäller sådana här saker. Regeringen tycker att vi har råd att sänka skatter med miljarder, men vi har inte råd att ha inspektörer. Det är under all värdighet.

Alla länder som anslutit sig till ILO:s konventioner lämnar regelbundet rapporter om hur de lever upp till konventionerna. LO:s anmälan är ett yttrande över den rapport regeringen lämnat om hur Sverige lever upp till konvention 81. Anmälan kommer att behandlas av ILO:s expertkommitté som består av 20 jurister från olika länder.  Sverige har tidigare i år kritiserats av ILO för att reglerna i Lavallagen strider mot ILO:s kärnkonventioner om förenings- och förhandlingsrätt. Den kritiken har ännu inte lett till några förändringar.

ILO

FN:s arbetslivsorganisation

Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. ILO har som mål att bekämpa fattigdom och verka för social rättvisa. I uppgifterna ingår att främja sysselsättning och bättre arbetsvillkor i hela världen och att värna fackliga fri- och rättigheter. ILO har drygt 180 konventioner som medlemsländerna kan ansluta sig till. Åtta grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter är bindande för samtliga medlemsstater.

Källa: Regeringens webbplats för mänskliga rättigheter