Foto: Bertil Enevåg Ericson

Foto: Bertil Enevåg Ericson

LO och Socialdemokraterna är överens om att svenska avtal ska gälla för alla som jobbar i Sverige, att Lavallagen ska rivas upp och huvudentreprenören ska vara ansvarig för arbetsvillkoren hos underentreprenörerna. Karl-Petter Thorwaldsson och Stefan Löfven startade valrörelsen i en Stockholmsförort i dag.

– Vi river upp lex Laval direkt när vi kommer till makten. I EU får vi ta fighten om det sociala protokollet. För oss kommer dessutom EU-valet i stor utsträckning handla om villkoren på arbetsmarknaden, sa Socialdemokraternas ledare Stefan Löfven på en presskonferens på en lerig byggarbetsplats i Fruängen i södra Stockholm.

Det var han och LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson som presenterade den gemensamma uppfattningen om nya regler för arbetsmarknaden i tio punkter. Men enigheten var inte självklar. Ännu sent på tisdagskvällen var facket och Socialdemokraterna oense om ifall det skulle heta att ”svenska kollektivavtal” eller ”rimliga villkor” ska gälla på den svenska arbetsmarknaden.

– Det här är det starkaste fackliga budskapet på många år, sa LO:s Karl-Petter Thorwaldsson – vars linje vann diskussionen.

Båda förklarade att problemen med dumpade arbetsvillkor finns i flera branscher, som bygg, transport, skogen och i restaurangbranschen. Och båda sa att det inte är rimligt, utan villkoren ska vara lika oavsett varifrån den anställde kommer.

Båda betonade att det inte är anställda från andra länder som de vänder sig mot. Karl-Petter Thorwaldsson beskrev dem som ”vanliga mammor och pappor”.

– Men företag som är här för att exploatera människor ska inte vara här, sa Stefan Löfven.

Han argumenterade också för att det nu handlar om att värna om den svenska modellen och stärka de svenska företagens konkurrenskraft. Dessutom sa han att det inte finns någon koppling mellan dåliga villkor och hög sysselsättning.

Båda hänvisade till utslag i ILO och i Europarådet. Tidigare i år slog ILO fast att Lavallagstiftningen strider mot förenings- och förhandlingsrätten. I förra veckan kom Europarådet till en liknande slutsats och förklarade att den svenska Lavallagen strider strejk- och förhandlingsrätten.

Karl-Petter Thorwaldssons slutsats är att regeringen redan nu borde upphäva den omdiskuterade lagen.

Presskonferensen ägde rum på en byggarbetsplats, där Riksbyggen bygger 179 nya bostadsrätter. Det är en del av ett helt nytt bostadsområde med 1 000 lägenheter i Fruängen. Byggavdelningens vice ordförande Leif Nysmed berättade att alla byggjobbare inte har justa villkor i området. När facket tidigare besökte en arbetsplats i närheten sprang många byggnadsarbetare och gömde sig.

På arbetsplatsen var också Byggnads ordförande Johan Lindholm:

– Nu är det jättebra. Att svenska kollektivavtal ska gälla på svenska arbetsplatser är det allra viktigaste. Och det är bra att det inte finns kvar något om rimliga villkor, sa han.

Karl-Petter Thorwaldsson bekräftade att det funnits skilda uppfattningar om innehållet i tiopunktsprogrammet, men han beskriver det mer som en lapsus.

– Det allra viktigaste nu är att vi är överens, sa han.

 

Tio punkter från S och LO

LO och Socialdemokraterna är överens om tio nya ordningsregler för arbetsmarknaden.

1. Lex Laval ska rivas upp. Svenska kollektivavtal ska gälla för alla som jobbar i Sverige.

2. Utländska företag verksamma i Sverige ska registrera sig här och det ska finnas någon som kan teckna kollektivavtal.

3. Arbetstagare från tredjeland ska försäkras kollektivavtalsenliga arbetsvillkor. Ett system med kännbara sanktioner mot arbetsgivare som fuskar ska införas.

4. Nya regler för F-skatt ska införas, så att det blir lätt att avgöra om någon är anställd eller självständig företagare.

5. Lagen om offentlig upphandling görs om så att det blir möjligt att ställa krav på bland annat kollektivavtal för de anställda

6. Lagen om uthyrning av arbetskraft ska ändras så att det blir förbjudet att hyra arbetskraft för ett stadigvarande arbetskraftsbehov. Las ska heller inte kunna sättas åt sidan med inhyrd personal.

7. En dispositiv lag om huvudentreprenörens ansvar skrivs. Det innebär att huvudentreprenörer ska vara ansvarig för att underleverantörerna har kollektivavtalsenliga villkor

8. Redovisning varje månad av de anställdas skatter och arbetsgivaravgifter

9. Personalliggare och oannonserade kontroller ska införas i byggbranschen. Andra branscher kan bli aktuella för likande åtgärder.

10. Konkurrensneutrala villkor i åkerinäringen. Cabotagemissbruket ska stoppas. Det behövs en nationell samordnare för att se till att reglerna efterlevs i åkeribranschen.

fakta

Lex Laval begränsar fackets möjligheter att ställa krav och ta strid för dem när det gäller anställda som arbetar på utländska företag som är tillfälligt verksamma i Sverige. Lagen innebär bland annat att facket bara får kräva minimilöner.