Förläng den maximala tiden för sjukpenning med ett år och minska arbetsgivarnas sjuklöneansvar för korttidssjukskrivna. Det är några av förslagen som den fackliga tjänstemannaorganisationen TCO lägger fram och som beräknas kosta staten runt 2,5 miljarder kronor.

”Dagens sjukförsäkring har blivit för hård vilket ger både sämre trygghet och mindre effektiv matchning på arbetsmarknaden”, skriver TCO-basen Eva Nordmark.

Facket föreslår också att de allt fler tillfälligt anställda på arbetsmarknaden får bättre sjuklöneskydd genom att få beräkna inkomsten på kortare anställningar.

Och arbetsgivare som inte sköter sitt rehabiliteringsansvar bör få betala någon slags sanktionsavgift.