Arbetets avslöjande av Svenskt Näringslivs förslag till nytt avtal om turordning har skakat om PTK-förbunden. Men Niklas Hjert, förhandlingschef för Unionen och förhandlingsansvarig för PTK:s överläggningar med Svenskt Näringsliv, betonar att ingenting är klart.

”Jag har aldrig varit med om att en förhandling slutat med att arbetsgivarens förslag blivit produkten av diskussionerna”, skriver han i en egen kommentar på Unionens hemsida.

I kontakten med Arbetet har Niklas Hjert varit förtegen och fåordig kring förhandlingarna och det materiella innehållet i överläggningarna.

Men i det egna inlägget på Unionen hemsida är han något mer mångordig, även om de känsliga frågorna kring morgondagens turordningsregler inte kommenteras i detalj.

Han skriver i stället mycket om bevekelsegrunderna för förhandlingarna och ambitionen att stärka tjänstemännens ställning i arbetslivet.

”Trygghet på arbetsmarknaden har i stället för anställningstid alltmer kommit att handla om kompetens. Det är relevant och kontinuerlig kompetensutveckling under anställning som är nyckeln till att medlemmens anställningsbarhet ska vara god”, argumenterar PTK:s förhandlingsledare vidare.

Han slutar med att understryka hur betydelsefulla de lokala fackliga organisationerna är i situationer med arbetsbrist, både nu och i framtiden.

”Med dagens regelverk har de lokala fackliga parterna en viktig roll och PTK:s utgångpunkt är att de även fortsättningsvis ska ha det vid ett utvecklat omställningsavtal.”