LO:s Torbjörn Johansson nobbar hela idén. Svenskt Näringsliv har skapat både oro och oenighet bland landets privatanställda tjänstemän. Det är arbetsgivarnas förslag att skrota las-reglerna – sist in först ut – vid uppsägningar som skakat om hela PTK.

Men också LO som följer förhandlingarna mellan PTK och Svenskt Näringsliv mycket uppmärksamt har alltså reagerat på de uppgifter som Arbetet kunnat avslöja.

– Att låta arbetsgivarna ensidigt bestämma kompetenskraven och dessutom avgöra vem som uppfyller dem – det är liktydigt med att skrota las och därför en helt omöjlig utgångspunkt för samtal, säger LO:s avtalssekreterare, Torbjörn Johansson, avfärdande.

Efter att tagit del av förslaget från Svenskt Näringsliv till PTK-förbunden blir det tummen ner från LO. Det dokument som Arbetet kommit över avslöjar en mycket påtaglig förändring av maktbalansen mellan fack och arbetsgivare.

– För våra förbund kan det här aldrig bli aktuellt, konstaterar Torbjörn Johansson som förutsätter att inte heller PTK accepterar arbetsgivarnas förslag.

Exakt hur genomdiskuterade de olika punkterna i arbetsgivarnas förslag är kan ingen utomstående i dag avgöra. Men det åttasidiga dokument som nu presenterats för PTK är inte enbart en produkt av arbetsgivarnas fantasi eller drömmar. Det mesta måste ha varit på bordet under förhandlingarnas gång.

– Jag kan inte kommentera vad vi diskuterat eller enskilda detaljer i förslaget, säger Niklas Hjert, förhandlingschef på Unionen och förhandlingsansvarig inom PTK.

Utgångspunkten för PTK är, enligt Niklas Hjert, att skapa ett helt nytt system som stärker tjänstemännens ställning på arbetsmarknaden. Det innebär bland annat möjligheter till kompetensutveckling under hela livet och utökat stöd om och när tjänstemän blir arbetslösa för att kunna ta sig tillbaka till arbetslivet.

– Detta är våra utgångspunkter och så länge förhandlingarna pågår vill jag inte diskutera eller kommentera olika förslag. Men det är väl känt att arbetsgivarna under lång tid argumenterat för kompetens som en mer avgörande faktor än anställningstid vid uppsägningar, säger Niklas Hjert.

Protesterna och invändningarna mot arbetsgivarnas förslag är så här långt relativt lågmälda med undantag för Sveriges Ingenjörer. I en artikel på Ingenjoren.se avvisar förbundets förhandlingschef, Camilla Frankelius, förslaget att förändra turordningsparagrafen i las.

Saco-P, det vill säga Sacoförbunden inom PTK, har hela tiden ställt sig negativa till att ändra i den paragrafen. ”Och vi har inte ändrat åsikt i den frågan”, säger hon till tidningen.

Om motståndet är spritt, och därmed innebär att förslaget som helhet kommer att avvisas, vill ingen i dag spekulera om. Men något uttalat stöd för arbetsgivarnas skrivningar är svårt att uppbringa.

Om Svenskt Näringsliv i ett nästa steg avser att försöka nå en uppgörelse med LO med motsvarande innehåll så förefaller oddsen inte vara de bästa i dag.

– Att ge sig in i olika typer av resonemang som ökar arbetsgivarnas möjligheter att undanta anställda från turordningen eller ger arbetsgivarna rätt att ensidigt definiera kompetenskrav och bestämma vem som har den önskade kompetensen – det är kort sagt inte möjligt. Det blir över huvud taget inga samtal på den grunden, säger Torbjörn Johansson.