Foto: Jonas Ekströmer

Bättre skydd för säsongsarbetares rättigheter. Det lade EU-kommissionären Cecilia Malmström (FP) själv fram ett EU-direktiv om 2010. ”Säsongsarbetare från länder utanför EU ger ett viktigt bidrag till den europeiska ekonomin och i och med det nya direktivet kommer de att få en säker legal status under hela sin vistelse, för att skydda dem från att utnyttjas,” kommenterar hon.

 

Säsongsarbetare ska ha rätt till samma lön, arbetstid, semester och arbetsmiljö som medborgarna i EU-länderna, enligt ett förslag till EU-parlamentet.

Efter tre års stiltje i förhandlingarna har det nåtts en politisk överenskommelse som kan förbättra skyddet för 100 000 säsongsarbetare som kommer till EU. De ska få samma lön och en del social rättigheter som medborgare i unionen.
En stor del av jordbruket i södra Europa skötts av säsongsarbetare som kommer från länder utanför EU. Deras arbetsförhållanden har tidigare varit oreglerade.

I drygt tre år har frågan varit helt låst. Nu har dock en politisk överenskommelse mejslats fram i förhandlingar mellan EU-kommissionen, rådet och EU-parlamentet. De har kommit överens om ett direktiv som ska reglera villkoren för säsongsarbetare som kommer från länder utanför EU.

Bland annat ska säsongsarbetare ha rätt till samma lön, arbetstid, semester och arbetsmiljö som medborgarna i EU-länderna. De ska också få rätt att ta del av EU-ländernas socialförsäkringssystem, dock utan att garanteras a-kassa. En organisation för klagomål ska inrättas, där fackföreningar eller icke statliga organisationer ska se till att reglerna följs.

I framtiden ska arbetsgivare också kunna visa att de anställda har tillgång till en ”lämplig” bostad.

Innan direktivet kan sjösättas måste dock EU-parlamentet rösta om det, vilket troligen blir i december eller januari.

Business Europe, som företräder arbetsgivarna på EU-nivå, är positiva till direktivet. De ser ökade möjligheter för företag inom jordbruks- och turistindustrin att rekrytera anställda från andra länder.

Europafacket har inte tagit ställning till förslaget. Det har däremot det svenska facket. För fyra år sedan var tongångarna höga och LO varnade för lönedumpning. Men i dag har det vänt.

– Vi välkomnar uppgörelsen, säger Thord Ingesson på LO.

TCO:s chefsjurist Samuel Engblom är också positiv.

– EU är visserligen inne på ett område som unionen inte ska reglera – men samtidigt innebär det här att de anställda får ett bättre skydd, säger han.

Det facket tidigare kritiserade var att säsongsarbetare skulle kunna stanna nio månader under loppet av en tolvmånadersperiod. Perioden var för lång, enligt facken.

I den uppgörelse som nu nåtts är perioden för säsongsarbete mellan fem och nio månader, beroende på bransch. Trots att den kan vara lika lång som i tidigare förslag anser både LO och TCO att riskerna för lönedumpning har minskat genom de övriga regleringarna.

Dessutom finns det mera godis för facket i direktivet. I artiklarna 5, 5A och 12 finns skrivningar som säger att alla jobberbjudande måste vara bindande samt att arbets­givare som inte lever upp till det kan straffas hårdare än i dag. I praktiken innebär det att den svenska lagstiftningen kan behöva ändras.

I dag kan svenska arbetsgivare komma med ett jobberbjudande som sedan godkänns av Migrationsverket. Men jobberbjudandet är inte bindande. När arbetskraftsinvandraren kommer till Sverige så kan hen uppmanas att skriva på ett anställningskontrakt som är sämre än det jobberbjudande som Migrationsverket bedömt.

Det här har LO varit starkt kritiskt emot eftersom företag helt lagligt kan utlova en lön men sedan betala en lägre när människor väl kommer till Sverige.

– Om direktivet går igenom måste lagen troligen ändras, säger Thord Ingesson.