För de flesta av oss är vardagen att kliva upp på morgonen och gå till jobbet. För andra är det en dröm. Det gäller inte minst människor som har drabbats av långvarig sjukdom. Sjukskrivningarna i Sverige började med metodiska insatser minska år 2003. Men efter 2010 vände utvecklingen och sjukskrivningarna ökar igen. Det är en oroande utveckling.

Den moderatstyrda regeringen har sänkt skatten med drygt 130 miljarder kronor i tron att detta skulle sänka arbetslösheten och skapa jobb. Det har inte fungerat. Arbetslösheten är högre än i de flesta jämförbara länder. Ungdomsarbetslösheten har bitit sig fast på en hög nivå. Skattesänkningarna skulle också bidra till färre sjukskrivningar. Nu ser vi resultatet: Sjuktalen ökar. Framtiden kräver andra idéer än fler skattesänkningar.

Regeringen genomförde försämringar i sjukförsäkringen 2008. Den politiken har inte fungerat. Nu ökar sjukskrivningarna och är tillbaka på samma nivå som när förändringarna genomfördes. De som tvingats betala priset för regeringens experiment är de över 70 000 personer som redan har utförsäkrats. Bara några få procent har fått ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Regeringens politik fungerar inte.

Det viktigaste är dock att se till att människor håller sig friska. Att arbetslivet inte sliter ut och stressar sönder. Regeringen har redan tidigare dragit ner stödet till arbetsmiljöinspektioner till ett minimum och lagt ned Arbetslivsinstitutet. Nu väljer regeringen att skära ned stödet till företagshälsovården med över 300 miljoner kronor – trots att sjuktalen ökar. Det är obegripligt.

Vi vill gå en annan väg. Tidiga insatser för att förebygga sjukskrivningar är smart, mänskligt och ekonomiskt effektivt.

I vår budget ser vi till att företagshälsovården får behålla de resurser som används i dag. Att se till att människor fortsätter vara friska är det bästa sättet att bekämpa ohälsan. Vi vill också halvera företagens sjuklöneansvar genom att staten står för den andra sjuklöneveckan. Det gör att fler företag vågar anställa människor som har varit sjuka förut.

Det ska fortsatt finnas tydliga kontroller i sjukförsäkringen. Såväl rättigheter som skyldigheter ska gälla. Alla former av fusk ska bekämpas. Den som kan arbeta ska också arbeta eller söka arbete – varje arbetad timme behövs.

Vårt mål är tydligt: Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten i EU 2020. Om det ska lyckas krävs att vi inte ger upp hoppet om någon. Alla som kan bidra till Sveriges tillväxt och finansiering av välfärden ska också bidra. Därför investerar vi i god arbetsmiljö och företagshälsovård.

Men det måste också finnas jobb att komma tillbaka till. Därför krävs en aktiv näringspolitik för att få fler företag som växer, reformer för jobb och bristyrkesutbildningar som gör att människor kan ta de jobb som växer fram. På så sätt kan fler människor få gå till jobbet varje dag.

Nu måste regeringen besvara våra frågor: Vad är regeringens förklaring till att sjuktalen ökar? Vad tänker regeringen göra åt saken? Varför är det rätt att skära ned på företagshälsovården när sjuktalen ökar?

Tomas Eneroth (S)eneroth

vice ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott