Se över frågan om restaurangmomsen. Den uppmaningen skickar Hotell- och restaurangfacket (HRF) till Socialdemokraterna.

Momsen sänktes 2012. S har sagt att den kan komma att höjas igen om partiet vinner valet, eftersom man ser det som en ineffektiv jobbåtgärd.

Facket anser inte heller att åtgärden skapat nya jobb, men att det finns andra förtjänster. Enligt Ella Niia, förbundsordförande för HRF, har det skett en minskning av antalet konkurser, något som deras medlemmar vinner på. Innan en konkurs har ofta anställda förlorat pengar i uteblivna löner.

– Om det här sambandet verkligen finns mellan restaurangmomsen och minskat antal konkurser borde man lyfta frågan igen, säger Ella Niia, som själv suttit åtta år i Socialdemokraternas partistyrelse.