(Eller åtminstone inte så dystra som befarat.) Den norska regeringen (Høyre/Fremskrittspartiet) föreslog att gå in med bulldozer i kulturpolitiken, men nu verkar det som att stödpartierna Venstre och Kristelig Folkeparti har kunnat hejda förstörelsen.

Således blir det inget av med att sänka konstnärslönerna dramatiskt, och presstödet kommer att i stort sett bli kvar. Det är en viktig symbolisk förhandlingsseger, eftersom dramatiska utfall mot kulturen är en högerpopulistisk standardgest med bara destruktiva konsekvenser.

Däremot är förstås den utvidgning av kulturpolitiken som den forna vänsterregeringen har stått för avbruten. Det kulturlyft som avsåg att öka delaktigheten, och lyckades mycket bra, vilket framhållits som ett föredöme för en eventuell socialdemokratisk kulturpolitik i Sverige.

Läs mer på NRK:s hemsida.