Anställda i bemanningsföretag mår sämre än andra grupper på arbetsmarknaden och de löper större risk att skadas på jobbet.

En rapport från Arbetsmiljöverket visar att bemanningsanställda löper högre risk att utsättas för psykosocial ohälsa än andra anställda.

– Oro att man ska bli förflyttad eller komma till en arbetsplats där man inte kan sin arbetssituation leder till stress och är en ohälsorisk, helt enkelt, säger Tommy Isidorsson, docent vid Göteborgs universitet och en av forskarna bakom rapporten.

Rapporten är en sammanställning över de vetenskapliga studier som gjorts på området, både i Sverige och utomlands. Den visar också att inhyrd personal är mindre tillfredsställda med sitt arbete och har mindre inflytande över sina jobb än andra.

– Om man har mindre kontroll av sin arbetssituation så skapar det också en otrygghet, säger Tommy Isidorsson.

Eftersom bemanningsanställda är överrepresenterade i branscher med riskfyllda arbetsuppgifter är risken att skadas på jobbet också större. Samtidigt riskerar ansvaret för arbetsmiljön att falla mellan stolarna hos företagen.

– Det är viktigt att branschen nu tar del av och lär sig av det här, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.