Antalet tillfälligt anställda ökar snabbt. Var sjätte anställd hade ett tillfälligt jobb i oktober. Antalet tillfälligt anställda ökade med 51 000 till 722 000 mellan oktober 2012 och oktober 2013.

Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån. 66,2 procent av arbetskraften mellan 15 och 74 år var sysselsatt. Det är den högsta siffran sedan 2001

De tillfälliga jobben blev fler under 90-talskrisen. Ungefär var sjunde anställd hade ett tillfälligt jobb. Den siffran låg mer eller mindre still i många år, men nu verkar de tillfälliga jobben blir fler igen. Ökningen har pågått en tid.

Till detta kommer ytterligare 61 000 årsanställda i bemanningsföretag. En årsanställd är någon som jobbar heltid hela året. I verkligheten jobbade 135 000 människor i bemanningsbranschen någon gång under 2012 eller hela året.

De nya siffrorna visar att sysselsättningen fortsätter att öka samtidigt som arbetslösheten ligger still. 4,75 miljoner svenskar var sysselsatta i oktober. Det är
90 000 fler än på ett år.

Hälften av dem är ungdomar mellan 15 och 24 år. Det ser ut som om fler unga har fått tillfälliga jobb. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 18,9 procent eller 121 000 arbetslösa, varav nästan hälften var heltidsstuderande. Arbetslösheten bland unga har minskat från 22 procent i oktober förra året

Bland dem som 35 år eller äldre har sysselsättningen i stort varit oförändrat, även om den ökade något i den äldsta åldersgruppen. 166 000 människor i åldrarna mellan 65 och 74 år var sysselsatta i oktober.

374 000 personer, 199 000 män och 175 000 kvinnor, var arbetslösa i oktober. Det är ingen ändring på ett år.

Statistiken är goda nyheter för riksbankschefen Stefan Ingves. Efter räntesänkningen i euroländerna och nya siffror som visar att Sverige har deflation, har han hamnat under tryck att sänka räntan.

Jobbsiffrorna blir en förevändning att lämna räntan oförändrad.

Fast ännu är det för tidigt att ropa hej. Det kommer nya jobbsiffror före Riksbankens räntemöte en vecka före jul.