402 000 människor var arbetslösa i oktober. Det är i stort sett lika många som för ett år sedan. Men den siffran säger inte hela sanningen.

Allt fler arbetslösa står långt från arbetsmarknaden. Mer än hälften av de arbetslösa, 213 000, hade gått utan jobb i minst ett halvår, plus 9 000 på ett år. Av dem hade två tredjedelar gått utan jobb i minst ett år.

När antalet långtidsarbetslösa ökar, växer fas 3. 34 600 personer var inskrivna i fas 3 i oktober – 1 800 fler på ett år.

Samtidigt minskar arbetslösheten bland unga mellan 18 och 24 år. 95 000 ungdomar var arbetslösa i oktober – nästan 6 000 färre på ett år.

– Arbetsmarknaden är fortsatt stabil. Däremot ser vi att arbetslöshetens sammansättning förändras. Vi har fler arbetslösa som behöver mycket personligt stöd av arbetsförmedlare, medan den grupp som har bättre chanser att hitta ett arbete minskar, säger Arbetsförmedlingens prognoschef Tord Strannefors i ett pressmeddelande.

Antalet jobb med statliga bidrag till lönen ökade med 7 000 på ett år. Allt som allt hade 131 000 människor jobb med någon sorts lönebidrag i oktober. Nystartsjobb är vanligast. 43 000 hade nystartsjobb i oktober – 1 000 fler på ett år.

Det bidragsjobb som ökar mest är jobb med förstärkt särskilt anställningsstöd. 4 600 personer hade ett jobb med detta statliga bidrag i oktober. Det är en fyrdubbling på ett år. Arbetsgivaren får 85 procent av lönen i bidrag. Den anställda omfattas inte av reglerna i las.

Arbetslösheten är högst i Gävleborgs län, 11,5 procent, och Blekinge med 11,2 procent. Arbetslösheten är lägst i Uppsala län med 6,2 procent följt av Hallands och Stockholm län.

5 700 personer varslades om uppsägning i oktober – 4 500 färre än i oktober förra året. 49 000 nya lediga jobb anmäldes till arbetsförmedlingarna. Det är 2 000 färre på ett år.