Foto: Rickard Kilström

Johan Sigholm är doktorand i militärteknik och varnar för att integritet över huvud taget inte är någon relevant fråga för amerikanska NSA.

 

Informationen som amerikanska NSA samlar in kan användas för industrispionage, för att samla uppgifter om politiska motståndare och leta reda på komprometterande uppgifter om enskilda. Risken finns också att uppgifterna sprids vidare till andra.

– Det sker en syftesglidning. Hemlig övervakning lever sitt eget liv, säger Johan Sigholm, doktorand i militärteknik vid Försvarshögskolan och tidigare underrättelseofficer.

NSA:s avlyssning är mycket omfattande och den växer. Tanken är att samla in stora mängder material och ur det vaska fram det intressanta.

– Frågan är om det är rimligt att göra så. Det vore nog bättre att fundera ut hur till exempel terrorister fungerar och anpassa sig efter det. Ett annat problem är att de som NSA letar efter vet om det och skyddar sig.

Johan Sigholm vet inte riktigt hur NSA gör. Han tänker sig dock att amerikanerna använder flera olika metoder. All information som sprids via internet går att snappa upp ur kablar när de passerar landgränser. En mobiltelefons trådlösa signal går att avlyssna på nära håll.

En del av övervakningen kan vara att kolla vem som känner vem. Ur den enorma mängden information från internetkablar gäller det att med olika filter få fram det som kan vara intressant. Och till slut finns det en människa som tittar på och värderar materialet som filtren släppt fram.

Under de senaste åren har USA:s avlyssning ökat kraftigt och Johan Sigholm kan inte se att behovet av information ökat i motsvarande grad. I stället lyfter han fram att avlyssningstekniken har utvecklats samtidigt som personer på ledande befattningar inte riktigt begriper sig på den. Och till det kommer att företagen som tillverkar avlyssningsutrustningen är duktiga på att sälja.

Johan Sigholm är säker på att NSA:s främsta syfte är att skydda USA från hot – både utifrån och från olika grupper i inom landet. Det handlar om terrorism, brottslighet, miljöproblem och ekonomisk spekulation.

En grundtanke är också att skaffa de egna politikerna beslutsunderlag, och det kan vara argumentet för att avlyssna politiker i andra länder. När det gäller svenska politiker – som statsminister Fredrik Reinfeldt – säger Johan Sigholm att det vore oklokt att helt avfärda möjligheten att NSA avlyssnar dem.

– Ett annat syfte med avlyssningen som man inte talar så mycket om är att gynna den inhemska industrin. Och då lyssnar man på andra länders företag och forskning.

Johan Sigholm säger att detta kan vara viktigt att tänka på i Sverige, eftersom svensk industri många gånger bygger på ”intellektuellt kapital”. Han pekar på datorspelsbranschen, vapenindustrin och läkemedelsindustrin.

Han är förvånad över att Edward Snowden, som avslöjade avlyssningens omfattning, kunde få tag på så mycket material från NSA med tanke på att han var en ganska nyanställd konsult på ett civilt företag. Det tycker han tyder på allvarliga brister i skyddet av NSA:s information. Och då finns möjligheten även för andra att komma åt uppgifterna.

Till det kommer att de som sysslar med underrättelseverksamhet kan byta eller sälja uppgifter, och det kan vara uppgifter om enskilda, enligt Johan Sigholm. Som exempel tar han svenska FRA, som kanske vill ha uppgifter om situationen i någon del av Afghanistan, och betalar med andra upplysningar och information som FRA har.

– Dessutom anses den personliga integriteten inte vara relevant i USA. Den är helt underordnad att lösa uppgiften. I Sverige pratar vi i alla fall om etik och moral.

Johan Sigholm har forskat i USA och bland annat arbetat med soldaters integritet – på slagfältet och i andra situationer.

Han säger att det är en vanlig uppfattning att den som har rent mjöl i påsen inte har något att oroa sig för. Mot det ställer han arbetsplatsforskning som visar att de som är övervakade, och vet om det, känner sig otrygga och kuvade – och det leder till en likriktning av beteenden, vilket medför att personen blir mindre kreativ. Detta gör att effektiviteten sjunker och produktiviteten minskar.

Han drar också en annan parallell. Militären i USA är centralt styrd. Den svenska är med inspiration från Tyskland mer decentraliserad. I Sverige får lägre militära chefer uppdraget att lösa en uppgift, och då är det viktigt att kreativiteten inte hämmas.

– Det är intressant att koppla ihop de olika delarna. Vi har teknik för övervakning och för att skydda oss. Samtidigt vill vi leva våra liv och vara fria att välja vår egen väg.