Hade arbetsgivaren gjort en korrekt riskbedömning av bandsågen, och försett den med skydd för de rörliga delarna hade inte mannen förlorat sitt finger. Det konstaterar åklagaren i Östersund som dömer bolaget att betala 200 000 kronor i företagsbot.

En anställd på Permascand i Ljungaverk i Ånge arbetade med att såga rörbitar. När han skulle böja upp bladet på sågen tryckte mannen på fel knapp.

Sågen  drog då i gång. Han stängde av maskinen men det dröjde innan den stannade. Mannen försökte då återigen få av den. Då kom hans fingrar i kontakt med sågens rörliga delar.

Ett finger kapades, och han skadade ytterligare ett finger.

Den som hade ansvaret på Permascand borde ha gjort en riskbedömning, som i sin tur borde ha genererat instruktioner och skydd för sågens rörliga delar. Det anser åklagare Stig Andersson, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Östersund. Han konstaterar också att hade detta gjorts hade olyckan med ”hög grad av sannolikhet inte inträffat”.

Företaget döms till böter på 200 000 kronor för arbetsmiljöbrott.