Kommunal och Vårdföretagarna har gjort upp om ett treårigt avtal som begränsar jourtimmarna för ambulanssjukvårdarna, skriver Kommunal i ett pressmeddelande.

Avtalet ger en löneökning på minst 1 700 kronor under avtalsperioden, som inleds retroaktivt den 1 augusti i år.

Om inte lokala avtal kan träffas om schemaläggning av arbets- och jourtider träder tvingande regler in för jouren, enligt Kommunal.

”Ersättning för tjänstgöring på ob-tid och förskjuten arbetstid, beredskapstjänstgöring och jourersättning höjs med motsvarande fem procent”, skriver Kommunal.