Fabriks_1344Fabriksarbetareförbundet uppgick 1993 i Industrifacket, och i en nyutkommen bok, Fabriksarbetarna i välfärdssamhället, tecknar Staffan Stranne det sista decenniet, med redovisning av de viktigaste konflikterna, samt gott om statistik och tidstypiska fotografier. Tyngdpunkten ligger vid den fackligt-politiska samverkan med Socialdemokraterna. I många frågor och i synnerhet kring löntagarfonderna stod Fabriks (efter kongressbeslut) för en radikal hållning, som tynade bort under den tid som Stranne skildrar. I ett slutkapitel tar han Fabriks som exempel på den allmänna tendensen att begränsa det fackliga arbetet till kärnfrågorna, ”på bekostnad av grundläggande målsättningar och krav på omgivande politik och samhälle”.

Boken presenteras vid ett seminarium onsdag den 30 oktober kl 15 på Förbundshuset, Olof Palmes gata 11. Förhandsanmälan till kjersti.bosdotter@ifmetall.se.