Nästan tre av tio anställda i äldreomsorgen tycker att bemanningen är så låg att det innebär risker för de äldre.

Svaren kommer från 3 700 anställda inom äldreomsorgen i Stockholms län. De bekräftar den bild som Kommunal har redovisat i tidigare undersökningar.

– Arbetsvillkoren har snarare försämrats än förbättrats. Vår känsla är att utvecklingen är på väg åt fel håll, säger Kevin Thompson, vice ordförande i Kommunals avdelning i Stockholm.

Siffrorna om Stockholm ingår i en större, riksomfattande undersökning som inte har publicerats än. Allt som allt har 8 000 slumpvis utvalda bland de anställda anställda i äldreomsorgen svarat på frågor om sina arbetsvillkor. Svarsfrekvensen ligger på 75 procent.

Stockholms län har landets mest privatiserade äldreomsorg. Någonstans runt halva äldreomsorgen drivs privat. Därmed finns det underlag för att jämföra arbetsvillkoren i kommuner, privata företag och icke vinstdrivande organisationer, som stiftelser och ideella organisationer.

Resultaten blir en liten seger för icke vinstdrivande äldreomsorg. Det är ändå inget särskilt högt betyg, betonar Kevin Thompson.

– Ser man till helheten är det bedrövligt över hela linjen – oavsett om verksamheten är kommunal, privat eller icke vinstdrivande.

Han talar om en nedåtgående spiral som orsakas av upphandlingar med syftet att sänka priset varje gång.

– När kommunerna handlar upp är det uttalade syftet att få ut mer för varje skattekrona och helst sänka kostnaderna. Syftet är inte att skapa god kvalitet och bra äldreomsorg, anser han.

Siffrorna från Stockholm bekräftar samma sak som flera tidigare undersökningar. Många inom äldreomsorgen har otrygga jobb. Andelen visstidsanställda och timanställda är hög, delade turer blir allt vanligare och många jobbar deltid därför att de inte kan få heltid.