Foto: Cæciliie Philipa Vibe Pedersen

Foto: Cæciliie Philipa Vibe Pedersen

 

– Det här har skötts dåligt av facket, säger Christina Colclough som var tvungen att sluta efter bara ett par månader som ny generalsekreterare på den Nordiska fackliga samorganisationen NFS

– Hon är en stark person men det behövs diplomati också, förklarar Sture Fjäder, ordförande för NFS samt ledare för den finska centralorganisationen Akava (motsvarande Saco).

I juni blev det klart att Christina Colclough skulle ta över jobbet som generalsekreterare och efterträda Loa Brynjulfsdottir som utsetts till chef för LO:s internationella avdelning.

I ett första steg utsågs Christina Colclough till tillförordnad generalsekreterare med tanken att hon senare skulle tillsättas permanent.

I augusti drog Christina Colclough i gång sitt arbete. Hon for runt mellan de fackliga organisationerna i Norden för att förankra sin verksamhetsplan för 2014.

– Jag har besökt alla medlemsorganisationer i NFS och de var nöjda med mina planer, säger hon.

Men förra veckan fick hon beskedet att hennes tjänster inte längre var önskvärda. Hon befriades från sina arbetsuppgifter men fortsätter att få lön fram tills den 20 november då hennes avtal löper ut. Samma dag ska NFS ha styrelsemöte och då var det tänkt att hon formellt skulle väljas till generalsekreterare. Men presidiet har nu backat och enhälligt beslutat att hon inte ska föreslås till posten.

– Det är inga oegentligheter som skett utan en helhetsbedömning vi gjort, säger Sture Fjäder.

Enligt Arbetets källor har generalsekreteraren och styrelsen haft olika syn på hur verksamheten ska utvecklas och det har varit många diskussioner om verksamhetsplanen. En del källor hävdar att det funnits en konflikt mellan generalsekreteraren och NFS-ordföranden.

Det är något Sture Fjäder dock själv förnekar.

– Nej, så har jag inte uppfattat det. Det har inte funnits någon konflikt, säger han.

Christina Colclough förstår inte varför hon inte får fortsätta sitt arbete. Hon säger sig vara överraskad av att få reda på att det fanns avvikande uppfattningar om hennes verksamhetsplan.

Hon säger att hon dessutom skrev under uppsägningen under press.

– Det här har facket skött dåligt, tillägger hon.

Den 6 november, ett par veckor före NFS styrelsemöte, ska presidiet träffas i Stockholm och diskutera hur valet av en ny generalsekreterare ska gå till.

– Den här gången ska vi göra på ett lite annorlunda sätt när vi utser generalsekreterare och ta in fler kandidater, säger Sture Fjäder.

NFS

Nordens fackliga samorganisation är en samarbetsorganisation för 16 fackliga centralorganisationer i Norden som tillsammans representerar nio miljoner medlemmar. Samarbetet ska främja de fackligt organiserades intressen i vid mening, genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och samverkan kring gemensamma mål. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Källa: NFS