På tre av fyra bolagsstyrelsemöten har inte alla ledamöter förberedd sig och läst allt material. Dessutom säger var femte styrelseledamot att viktigt material har skickats fel.

– Det är rysligt och fasansfullt om det stämmer, säger Eva Karnehed, utbildningschef hos PTK, som utbildar de anställdas företrädare i bolagsstyrelser.

Företaget Teamengine har gjort undersökningen och tillfrågat strax under 500 bolagsstyreledamöter. Teamengine säljer bland annat produkter som ska underlätta arbetet i en bolagsstyrelse.

– Är man inte påläst kan man inte påverka. Det behövs tid för att läsa in och förstå materialet till bolagsstyrelsens möten. Vårt råd till styrelseledamöterna är att vara pålästa och tänka på konsekvenserna av besluten, säger PTK:s Eva Karnehed.

En annan undersökning från Teamengine visar att var femte bolagsstyrelseledamot anser att de inte får tillräcklig information och var tredje tycker inte det finns tillräckligt med tid för att diskutera allt på dagordningen. Var tionde anser att de bara ibland får tillräcklig information inför större investeringsbeslut.

Eva Karnehed förklarar att materialet ska finnas hos ledamöterna i god tid, och att det som regel innebär sju eller tio dagar i förväg. Och detta finns beskrivet i bolagsstyrelsens arbetsordning.

Om inte materialet kommer ut i tid är Eva Karneheds råd att se till att diskutera arbetsordningen.

Enligt samma undersökning uppger 70 procent att det är tillräckligt högt i tak i styrelsen, och 25 procent uppger att de bara ibland kan kritisera och ifrågasätta.