LO-TCO Biståndsnämnd jagar nu en ny kanslichef i och med att Christer Wälivaara blivit aktuell för ett nytt jobb. Det är fackförbunden i 6F som ska förstärka sitt internationella arbete.

Facken i 6F förstärker sitt internationella arbete och inrättar en ny gemensam tjänst.

– De vill få ett helhetsgrepp. Jag ska bli strateg i övergripande internationella frågor. Jag ska utveckla och samordna de kontakter förbunden i 6F har med fack utomlands, säger Christer Wälivaara, som fått tjänsten.

christerwalivaaraHan lämnar därmed sitt nuvarande jobb som kanslichef på LO-TCO Biståndsnämnd.

Förbunden i 6F ingår i flera globala fackföreningar som BWI, UNI, ITF och PSI. Dessutom finns flera europeiska fack som förbunden jobbar med. Migrationsfrågan är en viktig gemensam fråga som handlar om vilka villkor som ska gälla då arbetare jobbar i olika länder.

Enligt Christer Wälivaara är den största utmaningen att få fler personer att inse att de är, som han uttrycker det ”med i världens största folkrörelse”.

– För det är nämligen det facket är, fortsätter han.

– Det handlar om att få fler att känna kopplingen mellan den svenska och den globala arbetsmarknaden. An injury to one is an injury to all, säger han och citerar därmed ett engelskt motto som använts av flera internationella industrifack.

Från och med den första november börjar han jobba halvtid för LO-TCO Biståndsnämnd och halvtid på sin nya tjänst med arbetsplats Hagagatan 2 i Stockholm, där 6F-förbunden har sina lokaler.

En ny kanslichef till LO-TCO Biståndsnämnd håller på att rekryteras. Det är Visions ordförande Annika Strandhäll och GS-ordföranden Per-Olof Sjöö som sköter det arbetet.

– Jag vill inte säga hur många kandidater som är kvar men jag har gott hopp om att vi kan presentera ett namn inom en eller två veckor, säger Per-Olof Sjöö.

6F

6F är en samverkan mellan fem LO-förbund: Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko. Tidigare ingick även Transport i samarbetet men de har dragit sig ur. Syftet med samverkan är dels att spara pengar och skapa effektivare administration, dels att samordna opinionsarbetet, göra gemensamma branschutredningar och bevaka EU-frågor.