Konkurrensverket sågar Arbetsförmedlingens uppföljning av de så kallade valfrihetssystemen, som bland annat gör att nyanlända till Sverige kan välja en leverantör av etableringstjänster.

Enligt en rapport från Konkurrensverket innebär den otillräckliga uppföljningen att företag som inte lever upp till de uppsatta kraven får konkurrensfördelar.

Dessutom visar Konkurrensverkets genomgång att Arbetsförmedlingen inte vet hur många klagomål som kommit in på lokal nivå.

”Det innebär att det inte finns någon heltäckande bild av antalet klagomål i de olika valfrihetssystemen”, skriver Konkurrensverket.

I fjol betalade Arbetsförmedlingen ut cirka 462 miljoner kronor i ersättning till 767 olika leverantörer inom valfrihetssystemen.