– Tillbuden är varningssignaler och måste tas på allvar, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg. Foto: Jessica Gow

Foto: Jessica Gow

– Tillbuden är varningssignaler och måste tas på allvar, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg.

 

Sex av tio arbetsgivare har bristande rutiner för att rapportera tillbud som skulle kunna ha lett till olyckor och ohälsa, rapporterade Arbetsmiljöverket i dag på sin årliga arbetsmiljöriksdag.

– Tillbuden är varningssignaler om att något allvarligare skulle kunna ha skett och de måste tas på allvar, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör.

Få arbetsplatser har fungerande system för att lära sig av tillbud. Sex av tio arbetsgivare brister i rutinerna, enligt Arbetsmiljöverkets granskning.

För andra året i rad har Arbetsmiljöverket inspekterat tillbudsrapportering under den europeiska arbetsmiljöveckan. Myndigheten har inspekterat 2 200 arbetsplatser i år och 2 300 förra året för att kontrollera om det finns rutiner för att samla in och dra lärdom av händelser och situationer på jobbet som skulle ha kunnat leda till olyckor eller ohälsa.

Granskningen visar att det finns stora brister. Sex av tio arbetsplatser saknar fungerande rutiner.

Enligt Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg är det viktigt att  rapporteringen av tillbud fungerar om allvarliga olyckor ska kunna undvikas.

– Tillbuden är varningssignaler. De är känselspröt som fångar upp riskerna. Genom att arbeta systematiskt med dem och aktivt lära sig av dem så kan dödsolyckorna minska och Sverige bli ett bättre land att arbeta i, säger han.

Den vanligaste bristen som upptäcktes vid inspektionerna gällde rapporteringen av tillbud. De anställda visste antingen inte vad de skulle rapportera eller till vem, eller så brydde de sig inte om att rapportera tillbuden. Bristerna var vanligare i olycksdrabbade branscher som inom tillverkningsindustrin och i byggsektorn.

Mikael Sjöberg betonar att det borde ligga i arbetsgivarnas intresse att ta tillbuden på allvar.

– Vi vet att ett företag som jobbar med sina brister oftast får en bra arbetsmiljö och även en bra produktivitet. Det går hand i hand, säger han.

Inspektionen om tillbud presenterades i dag på Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöriksdag i Stockholm. Runt 170 gäster fick förutom information om tillbud även ta del av föreläsningar och en paneldebatt med politiker från riksdagens arbetsmarknadsutskott.

Arbetsmiljöriksdagen avslutar den europeiska arbetsmiljöveckan som i år haft temat samverkan för att förebygga. Samverkan var också temat i det kort tal som arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson höll som inledning av dagen.

Hon började med att kommentera den uppmärksammade dödsolyckan på SSAB:s område i Luleå förra veckan.

– Mina tankar går till deras anhöriga och kamrater på SSAB, sade hon.

– Ingen ska behöva dö på jobbet i Sverige. Ska vi undvika det krävs det att vi samverkar.

Elisabeth Svantesson betonade parternas ansvar för att förbättra arbetsmiljön och gör arbetet säkrare. Hon sade att hon ville ha en tätare samverkan med parterna, men ville i övrigt inte svara på frågan om vad hon eller regeringen vill göra på arbetsmiljöområdet fram till valet.