Foto: Anders Wiklund

Foto: Anders Wiklund

 

År efter år efter år ägnade Mr PTK åt avtalspensioner. Sten-Olof Heldt var den outtröttlige förhandlaren som lade ner mer tid och kraft på tjänstemännens pensioner än alla andra fackliga toppar tillsammans.

Inom Privattjänstemannakartellen (PTK) var Sten-Olof Heldt redan från starten en central profil. Under sina år i kartellens tjänst var han både ordförande och förhandlingsansvarig.

Men det är de evighetslånga pensionsförhandlingarna som han främst förknippas med. Vid sidan av de förhandlingarna är det dock själva skapandet och etablerandet av PTK som Sten-Olof Heldt själv framhåller när han blickar tillbaka på kartellens 40 år.

– Att placera privattjänstemännen på kartan och det inledande samarbete som vi hade med LO var oerhört viktigt. Tråkigt nog blev det bara en kortare tid. Det hade varit viktigt och enligt min mening bra för både arbetare och tjänstemän om vi klarat av att fortsätta och utveckla samarbetet, säger han.

Förhandlingar om löner och anställningsvillkor gled emellertid ur både LO:s och kartellens händer under det tidiga 1990-talet i och med SAF:s beslut att avstå från centrala förhandlingar.

Kvar på PTK:s agenda blev försäkrings- och pensionsfrågor, där en förutsättning för ett nytt avtal var att de understundom oeniga tjänstemännen uppträdde tillsammans.

– Att enas om ett nytt system för avtalspensioner blev dock en mycket seg historia. Det gäller både våra förbund och arbetsgivarna som drog ut på förhandlingarna, säger Sten-Olof Heldt.

Som ett tydligt tecken på de segdragna förhandlingarna (de pågick mer än ett decennium) pekar han på det faktum att det då gällande avtalet med förmånsbestämda pensioner aldrig sas upp för att sätta tryck i förhandlingarna.

Till sist blev det emellertid en uppgörelse, men den fackliga signaturen blev inte Sten-Olof Heldts. Han hade tröttnat på oeniga och trilskande förbund och ett svagt intresse från motpartens sida och lämnat sitt uppdrag med pension.

Det var i stället dåvarande kartell­ledning med SIF:s ordfö­rande Mari-Ann Krantz och förhandlingschef Lars Bonny Ramstedt som fick hålla i pennan.