UllaNorrbyVarför ordnar ni en arbetsmiljöriksdag i dag, Ulla Norrby, informatör på Arbetsmiljöverket?

– Det är vår avslutning på den europeiska arbetsmiljöveckan. Riksdagen är ett seminarium som knyter ihop säcken och där vi informerar om kampanjen som vi haft under veckan. Det är tolfte gången vi håller arbetsmiljöriksdag.

Vad är det för kampanj?

– Temat för den europeiska veckan är samverkan för att förebygga. Vi har för andra året i rad inspekterat tillbudsrapportering på arbetsplatserna, och det kommer vi att redovisa. Vi har också skickat ut information om tillbud till 30 000 arbetsplatser.

Vad är ett tillbud?

– Det är en händelse som kunde ha lett till en olycka eller till ohälsa. Tillbuden behöver inte rapporteras till oss, men de ska rapporteras och behandlas på arbetsplatsen så att man förhindrar skador i framtiden.

Vad händer mer på arbetsmiljöriksdagen?

– Det blir föreläsningar och vi har bjudit in politiker så att de får en chans att berätta hur de ser på arbetsmiljöfrågor. Tillställningen inleds av arbetsmarknadsministern.