En global uppgörelse mellan arbete och kapital. I två dagar diskuterade den internationella arbetarrörelsen i svenska riksdagen vad som krävs för att nå dit.

– Vi kan sälja pragmatism, säger John Evans, generalsekreterare för den fackliga organisationen Tuac som bevakar OECD.

– Vi kan förespråka frihandel, fortsätter LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Det var svaren Arbetet fick då vi frågade vad arbetarrörelsen kan sälja för att nå en global uppgörelse mellan arbete och kapital. I veckan deltog båda i ett internationellt seminarium i riksdagen som anordnades av LO och Socialdemokraterna.

Facken oroas över en ökad ekono­misk ojämlikhet, urholkning av välfärdsstaten och sjunkande medlemssiffror. Men näringslivet har problem. Produktionskedjorna är känsliga och det har tagit lång tid att ta sig ur en kris som började med en finanskollaps.

Ett exempel är att företag fått allt lättare att säga upp anställda. Men när krisen kommit har så många sagts upp att köpkraften urholkats. Det har inneburit att det tagit längre tid för den globala ekonomin att återhämta sig.

– Vi vinner båda på en överenskommelse, säger John Evans och Karl-Petter Thorwaldsson.

Vägen dit är dock lång och svår.

– Det är svårt att sluta ett avtal när arbetsgivarna är så splittrade och oorganiserade, säger John Evans.

LO:s ordförande säger att det även finns stora skillnader mellan facken som gör det komplicerat. En möjlighet kan dock vara att sluta överenskommelser med IMF, OECD och FN-organet ILO.

– Det låter kanske konstigt men nu delar IMF vår syn på att de ojämlika ekonomiska förhållanden är skadliga för den globala ekonomin, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

En ny giv

Arbetarrörelsens tankesmedjas idéskiss – A new Global Deal – diskuterade under det internationella seminariet i riksdagen. Årets seminarium är en fortsättning på en diskussion som började mellan LO och Socialdemokraterna under Anna Lindh-seminariet förra året.

Namnet New Global Deal är en blinkning mot den amerikanska presidenten Franklin D Roosevelts reformprogram New Deal 1933. Då gjordes stora satsningar för att få i gång den amerikanska ekonomin.