Regeringen kommer inte att dra tillbaka förslaget om slopad eller lägre statlig skatt för högavlönade, bedömer ordföranden i riksdagens finansutskott Anna Kinberg Batra (M). Detta trots att en majoritet i riksdagen är emot och regeringen riskerar bakslag.

I och med onsdagens debatt och omröstning, där de tre rödgröna partierna och Sverigedemokraterna har övervikt gentemot de fyra regeringspartierna, tar striden om brytpunkten ett steg till.

Resultatet blir, om majoriteten håller, att riksdagen uppmanar regeringen i ett tillkännagivande att dra tillbaka förslaget om höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt ur budgetpropositionen. Det är en skattesänkning som beräknas minska statens intäkter med tre miljarder nästa år och ge de som tjänar mer än cirka 36 000 kronor i månaden mer i plånboken.