Det var rätt av Göteborgs stad att förkasta oseriöst låga anbud i en byggupphandling. Det slår Kammarrätten fast i en dom.

Upphandlingschefen i Göteborg, Göran Brunberg, ser domen som banbrytande för offentlig upphandling i Sverige.

– Domen visar att faktiskt går att ta bort anbud som inte är seriösa, säger Fredrik Rogö, jurist på det kommunala upphandlingsbolaget i Göteborg.

Göteborg drog en gräns vid 300 kronor i timmen. Lägre anbud än så skulle motiveras. Byggbolagen skulle helt enkelt visa hur de kunde ligga så lågt. Fyra byggbolag fick underkänt. De överklagade och vann i Förvaltningsrätten.

Nu går Kammarrätten på Göteborgs linje. Det gör även Konkurrensverket. I ett yttrande till rätten skriver verket att upphandlande myndigheter inte ska behöva anta oseriösa anbud

I städbranschen drar Almega en gräns vid 200 kronor. Det är lönekostnaden för en städare med sex års yrkesvana enligt avtalet. Sådant som städutrustning, lokaler och administration är inte inräknat.

Två av tre medlemsföretag i Almega har deltagit i upphandlingar som slutat på lägre priser.

– Det var nästan så att jag ropade halleluja när jag fick höra talas om domen, berättar Ari Kuovonen, branschanalytiker på Almega.

Fredrik Rogö anser att domen går att tillämpa på fler branscher, som städbranschen.

– Ja, det tycker jag. När vi tog fram 300 kronor som pris byggde vi på en självkostnadskalkyl från Sveriges Byggindustrier. Den slutade på 330 kronor.

– Samtidigt är priset ett konkurrensmedel. Det kan finnas goda skäl att lägga ett anbud till underpris, till exempel att ett företag vill slå sig in på en marknad, och det åligger oss att utreda. Men företaget måste också kunna visa att det har tillräckligt goda skäl för att lägga ett lågt anbud, betonar han.

Almega ska analysera domen. Nästa steg blir att sprida kunskap om domen i branschen och till kommuner och landsting.

– Jag ser domen som något väldigt positivt för städbranschen. Om den vinner laga kraft öppnar det möjligheter att handla upp till annat än enbart lägsta pris, säger Ari Kuovonen.
Kammarrätten hänvisar för övrigt till LO-rapporten ”Vinnare och förlorare” med budskapet att ett timpris under 300 kronor i byggbranschen innebär att något är fel. Byggnads ordförande Johan Lindholm gläds åt domen.

– Byggnads jobbar stenhårt för att motverka möjligheterna för byggbolag att dumpa löner, utnyttja billig arbetskraft, tumma på arbetsmiljö och säkerhet och skattefuska. Men det har varit svårt när offentliga upphandlingar går på lägsta pris. Domen visar att det går att förändra. Men det finns samtidigt en hel del kvar att göra när det gäller lagen om offentlig upphandling, säger han.

Domen meddelades i fredags. Det återstår att se om den överklagas till högsta instans.