Vet du var du jobbar? Vet du när du jobbar? Vet du vilka dina arbetsuppgifter är? Är du helt säker? Det är i alla fall inte landets ledande experter på försäkringar kopplade till arbetet.

– Vi jobbar mer hemifrån på gott och ont. Det blir ju ingen som har kontroll över arbetsmiljön när du sitter hemma, säger Christina Ljungquist, försäkringsspecialist på AFA Försäkring.

Hon deltog i ett seminarium under onsdagsförmiddagen som Afa Försäkring, som bland annat administrerar arbetsskadeförsäkringar för fyra miljoner anställda, anordnade. Seminariet handlade om ifall arbetsskadeförsäkring hängt med i dagens arbetsliv.

Det är en av de vanligaste frågorna som Afa Försäkring får in. Omfattas jag när jag jobbar hemma, är på tjänsteresa, svarar på mejl på tåget eller går på glödande kol på teambuildingen?

Svaret finns inte riktigt.

– Det finns en gråzon i dagens arbetsliv, säger Christina Ljungquist.

– Arbetsgivare ställer outtalade krav i dag. Många arbetsgivare lägger stor vikt vid social kompetens och det är inte självklart att säga nej till ”frivilliga aktiviteter”. Är det då jobb eller inte, frågar sig Claes Jansson, enhetschef för försäkringsrätt på LO-TCO Rättsskydd.

Reglerna säger att en arbetsskada måste ha ett samband med arbetet. Och det räcker med ”övervägande skäl” för det sambandet. Halkar du på en gammal snus på jobbet under arbetstid – grattis, solklart.

Gör du det hemma, eller på hotellrummets toalett under en tjänsteresa, – nja.

I de rättsfall som finns råder alltid speciella omständigheter. Det går alltså inte att dra helt generella slutsatser för när, var och vad som är arbete. För det är tre viktiga begrepp experterna tittar på: arbetsplatsen, arbetstiden och arbetsuppgifterna.

Ett rättsfall handlar till exempel om en kvinna anställd på en ridskola, och som ramlar av hästen i skogen. Tillhör skogen ridskolans arbetsområde? Ja, konstaterade regeringsrätten i just det fallet.

En man som under en tjänsteresa tog en dusch efter en dag på ett kraftverk halkade i badrummet. Där ansåg kammarrätten inte att det tillhörde hans arbetsområde. Hade han duschat på jobbet däremot, hade han fått ersättning.

Claes Jansson, på LO-TCO Rättsskydd, urskiljer i alla fall några faktorer i den praxis som finns.

Dels att anställda som nyttjar friskvård på arbetstid har goda chanser att få skador som inträffar under, eller på väg till, träning klassade som arbetsskador.

Dels att vad arbetsgivaren säger i utredningen har stor påverkan på utfallet.

– Då är man nästan alltid hemma. Ett stort problem är att många arbetsgivare är oroliga för att de tror att de själva behöver stå för något skadestånd eller så. Det finns en utbredd okunskap om det här försäkringssystemet, säger Claes Jansson.

Monica Svanholm, verksamhetsansvarig för arbetsskador på Försäkringskassan, tog upp en mer makaber sida av arbetsskador. Människor som tar livet av sig på grund av arbetet klassas sällan som en arbetsskada i Sverige.

– Men i och med krisen i södra Europa är det något vi verkligen börjat diskutera även här.