Almega har varslat Sekos medlemmar inom skärgårdstrafiken om lockout. Arbetsgivarna kräver ett avtal med utrymme för individuell lönesättning.

Lockoutvarslet, som lades under eftermiddagen i dag, onsdag, är ett svar på det strejkvarsel som facket lade i går. Arbetsgivarna lockoutar Sekos medlemmar under de dagar som är tjänstgöringsfria enligt schema, vilket betyder att de anställda får löneavdrag utan att lockouten påverkar trafiken. Lockouten träder i kraft klockan 15 den 4 november.

Konflikten handlar om hur lönerna ska sättas. I det avtal som gällt hittills regleras lönerna helt och hållet i en tabell, där de olika lönestegen är kopplade till hur lång erfarenhet den anställde har. Lönetrappan är relativt lång, erfarenhet upp till nio år resulterar i höjd lön.

– Men modellen innebär att lönen höjs även för den som gör ett dåligt jobb, säger Stefan Koskinen, förbundsdirektör för Almega Tjänsteföretagen.

I ett pressmeddelande beskriver Almega avtalet som en ”relik från havets botten”. Det är helt orimligt att 2013 ha ett löneavtal som inte tar någon som helst hänsyn till den individuella prestationen, säger Stefan Koskinen.

Att lönetariffen helt styr lönesättningen innebär enligt Stefan Koskinen att duktiga anställda inte får extra lönepåslag som de annars skulle ha fått.

– Vi har inte sagt nej till högre lön, till exempel för att belöna specialkunskaper, säger Mats Ekeklint, ombudsman vid Seko. Men vi vill att sådana tillägg ska regleras i kollektivavtalet, inte bara bestämmas av arbetsgivaren.

– Vi har alltid haft lönetariffer inom skärgårdstrafiken, och medlemmarna anser att det har fungerat bra. Det är rättvist, och alla vet varför de har den lön de har.