Statsskulden i EU-länderna ökade förra året och uppgår nu i genomsnitt till 85 procent av BNP.

Skillnaderna är gigantiska. Estland är det EU-land som har lägst statsskuld i förhållande till sin BNP, knappt 10 procent. Det land som har högst skuldbörda är Grekland. Där uppgår skulden till 157 procent av BNP, enligt siffror från Eurostat.

Statistiken visar också att den genomsnittliga statsskulden för EU:s 28 länder ökade med nästan 3 procentenheter mellan slutet av 2011 och 2012 då den uppgick till drygt 85 procent. I de 17 euroländerna är den genomsnittliga skulden 91 procent.

Att räkna statsskulden i förhållande till BNP är bara ett av många mått att se på skuldsättningen i olika länder. Att titta på underskottet i de offentliga finanserna är en annan metod. Där visar siffrorna att underskottet i EU-ländernas budgetar minskat mellan 2011 och 2012, från 4,4 procent till 3,9 procent av BNP.

Där hamnar Sverige och Estland i topp. De har ett överskott i sina offentliga finanser på 0,2 procent. Spanien och Grekland ligger på jumboplats med underskott på 10,6 respektive 9,0 procent.

Enligt villkoren i EU:s stabilitets- och tillväxtpakt har medlemsländerna i EU åtagit sig att detta underskott inte får vara högre än 3 procent och skuldsättningen får inte vara högre än 60 procent av BNP.

Statsskulden i procent av BNP

Estland 8,9

Sverige 38,2

Finland 53,6

Tyskland 81

Spanien 86

Storbritannien 88,7

Frankrike 90,2

Portugal 124,1

Italien 127

Grekland 156,9

 

Källa: Eurostat. Uppgifter från 2012