Almega och Miljöpartiet är överens om att det behövs en allmän försäkring vid arbetslöshet som är öppen även för den som inte har fått in en fot på arbetsmarknaden.

I en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet i dag skriver Ulf Lindberg, näringspolitisk chef vid Almega, och Gunvor G Ericson, Miljöpartiets ledamot i riksdagens socialförsäkringsutskott, att omvandlingen av arbetsmarknaden underlättas om människor känner sig trygga när de måste byta jobb och bransch.

Men dagens arbetslöshetsförsäkring ger inte den tryggheten. Allt fler unga har inget skydd alls. Antingen därför att de inte får något jobb över huvud taget, eller därför att de hoppar in på tillfälliga anställningar, vilket ofta inte räcker för att uppfylla a-kassans arbetsvillkor.

Almega och Miljöpartiet är också kritiska till systemet med en a-kassa för varje bransch.

– Det har fungerat bra tidigare, då människor arbetade inom en väl avgränsad bransch hela livet, säger Ulf Lindberg. Nu befarar vi att det i stället verkar konserverande och bromsar en nödvändig omställning. Är man med i Byggnads a-kassa definierar man sig lätt som arbetslös byggnadsarbetare, och då är det svårt att vända sig mot en helt ny bransch.

Almega och Miljöpartiet vill införa en allmän, statlig försäkring som ger inkomsttrygghet för alla, också dem som inte har hunnit kvalificera sig genom arbete.

Försäkringen ska dock utformas så att den uppmuntrar till arbete eller studier.

– Man kan tänka sig sökandevillkor, alltså att man ska ha varit arbetssökande en längre tid, säger Gunvor G Ericsson.

Almega och MP vill också höja taket för den inkomst som ger ersättning till samma nivå som i sjukförsäkringen, alltså 7,5 prisbasbelopp per år eller 27 800 kronor i månaden.

Gunvor G Ericsson förklarar den gemensamma debattartikeln med att det har varit tyst om arbetslöshetsförsäkringen en längre tid, och att diskussionen i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen (där hon är Miljöpartiets ledamot) står stilla.

– Genom att visa upp en gemensam ståndpunkt hoppas vi kunna föra frågan framåt.

– Vi har helt enkelt råkat hamna på samma ståndpunkt som Miljöpartiet i socialförsäkringsfrågor, säger Ulf Lindberg, som betonar att Almegas inställning inte är ny, utan har förankrats väl bland medlemsföretagen.

Miljöpartiet har länge föreslagit att arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen ska slås ihop till en allmän försäkring i statlig regi. Tanken, som Almega alltså delar, är att det inte ska spela någon roll för ersättningens storlek om man är sjuk, arbetslös eller både och.

Men eftersom förslaget inte har fått något större gehör, och eftersom LO och LO-förbunden anser att frivilliga a-kassor är viktiga för den fackliga organiseringen, har Miljöpartiet öppnat för en kompromiss. Försäkringen vid arbetslöshet kan bestå av ett ”golv” i form av en allmän försäkring, som kompletteras med frivilliga a-kassor där ersättningen är inkomstrelaterad och inkomsttaket relativt högt.