En växande grupp långvarigt arbetslösa finns med i gruppen heltidsstuderande arbetslösa. Det handlar om arbetslösa som deltar i någon åtgärd som Arbetsförmedlingen ordnar.

– Vi vänder oss mot nidbilden att heltidsstuderande arbetslösa bara är gymnasister som söker extrajobb. Vi vill tydliggöra bilden. Och uppenbarligen växer gruppen heltidsstuderande arbetslösa för att långtidsarbetslösa i olika program blir allt fler, säger LO-ekonomen Torbjörn Hållö.

Han pekar på Moderaternas partisekreterare Kent Persson som på partiets stämma nyligen ville tona ner ungdomsarbetslöshetens betydelse, och sa att man inte ska göra ett samhällsproblem av att studerande söker jobb för att tjäna lite extrapengar.

LO:s ordförande Karl–Petter Thorwaldsson kallar detta för trixande med siffror.

– Det är ett försök att bagatellisera ett av våra största samhällsproblem. Sanningen är att det händer väldig lite med arbetslösheten, säger LO-ordföranden.

Han säger att regeringens metod inte fungerar för att skaffa jobb till unga. Metoden beskriver han som att regeringen tar bort tryggheten som ett sätt att få unga i arbete. Enligt Karl-Petter Thorwaldsson fungerar det inte alls. I stället har arbetslösheten bland unga exploderat, säger han.

SCB:s arbetslöshetsstatistik räknar in långvarigt arbetslösa i olika åtgärder i gruppen heltidsstuderande arbetslösa. LO-ekonomerna har med hjälp av statistik från SCB undersökt gruppen heltidsstuderande arbetslösa. Hela gruppen är ungefär 125 000 personer, och det är en knapp tredjedel av alla arbetslösa i Sverige.

Heltidsstuderande arbetslösa består av tre olika grupper: 1. unga som går i gymnasieskolan, 2. högskolestuderande samt 3. personer som är i Arbetsförmedlingens program. De flesta i den senare gruppen deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.

Av de 125 000 som är heltidsstuderande arbetslösa deltar 46 000 i någon form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 37 000 går i grund- eller gymnasieskolan och söker jobb medan 24 000 går på högskolan och vill ha ett arbete.

Mellan 2007 och 2012 ökade antalet heltidsstuderande arbetslösa, och huvuddelen av dem är långvarigt arbetslösa som deltar i någon åtgärd hos arbetsförmedlingen.

– Jag tycker regeringen ska tillsätta en kriskommission och kalla in arbetsmarknadens parter för att se till att få in unga på arbetsmarknaden, säger Karl–Petter Thorwaldsson.