Arbetsförmedlingen begär hos regeringen att få använda mer pengar till utbildning för deltagare i det så kallade fas 3 för långtidsarbetslösa. Pengarna till det tar snart slut, enligt AF:s tillförordnade generaldirektör Clas Olsson.

– Vi kommer att prioritera de medel som vi har kvar så att det kommer dem till del som har störst behov. Men det blir mer restriktivt. Vi ska göra vårt yttersta för att det ska få så liten negativ effekt som möjligt, sade Olsson efter ett möte med riksdagens arbetsmarknadsutskott.

Ni kan inte styra om pengar?

– Nej, det är en absolut maxgräns för hur mycket pengar vi får göra av med, det finns en särskild ram för just det här i regleringsbrevet. Vi har skrivit till regeringen och bett dem utöka ramen, men vi har inte fått svar än, sade Olsson.