Nyanlända invandrare kommer inte att kunna tacka nej till ett erbjudet arbete utan att det får ekonomiska konsekvenser.

Regeringen föreslår att etableringsplanen, det vill säga olika insatser för att nyanlända lättare ska komma ut på arbetsmarknaden, ska upphöra om någon tackar nej till ett jobb. I dag får den som har en etableringsplan 308 kronor om dagen i ersättning.

Förslaget innebär att reglerna för nyanlända invandrare blir mer lika dem som gäller för andra arbetssökande.

Lagändringen ska träda i kraft den 1 juli 2014.

I dag är runt 22 000 personer inskrivna i etableringssystemet, som omfattar de två första åren i Sverige.

– Det har varit lite konstigt att vi inte har kunnat ställa krav på att du ska ta ett erbjudet arbete. Har du som nyanländ inte gått på svenskundervisning har ersättningen kunnat sättas ner, men inte om du tackar nej till ett jobb, säger integrationsminister Erik Ullenhag (FP).

Han har inga siffror på hur många som tackat nej och om det är ett stort problem. Han hänvisar i stället till att både Arbetsförmedlingen och Statskontoret har efterlyst en sanktionsmöjlighet.

I arbetslöshetsstatistik brukar utrikes födda sticka ut som en grupp som har svårt att få jobb, men enligt Ullenhag syns sedan 2006 en kraftig sysselsättningsökning.

– Men vi har kvar utmaningen att det tar för lång tid att komma in på arbetsmarknaden och att det finns en grupp som inte kommer in, säger Ullenhag.