Ett hundratal städare ska erbjudas att delta i en undersökning av hur rengöringsmedel i sprayform påverkar luftvägarna.

Forskningsprojektet, som inleds nästa år, kommer att bestå av två delar. Dels ska den mängd partiklar som städare andas in när de använder spray respektive traditionella ”våta” rengöringsmetoder mätas under kontrollerade former i laboratorium. Dels ska forskarna följa ett hundra städare som använder rengöringssprayer i jobbet, och undersöka om de drabbas av inflammatoriska reaktioner i luftvägarna.

– Fältstudier är svåra. Det blir en utmaning att engagera städföretag i projektet och få med städarna i studien, säger Anders Gudmundsson, lektor vid Lunds tekniska högskola, som ska genomföra projektet i samarbete med institutionerna för arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet respektive Göteborgs universitet.

Anders Gudmundssons intresse väcktes när han själv använde spray för att göra rent i ugnen, och kände hur de små vätskedropparna sved till i luftrören. Det fåtal vetenskapliga publikationer som finns i ämnet antyder att fler städare har drabbats av astma och andra luftvägsbesvär på senare år, och att rengöringssprayer kan vara en del av förklaringen. Men sambanden är fortfarande oklara.

– Vi ska också se på hur rengöringsmedel i sprayform påverkar städarbetets ergonomi, säger Anders Gudmundsson. Alltså vad det betyder för belastningen av armar, axlar och händer. Det kan finnas fördelar med spray jämfört med våta metoder. Det går snabbt att sprida medlet över ytan, man slipper gnida ut det.

Projektet, som genomförs med stöd av Afa Försäkring, kommer att pågå i tre år.