Hotell- och restaurangfacket och Livsmedelsföretagen har tecknat ett nytt avtal för konditorianställda.

Avtalet, som sträcker sig över 35 månader, ger löneökningar på totalt 1 653 kronor för den som är heltidsanställd. Lönerna höjs med 500 kronor det första året, 560 kronor år två, och ytterligare 593 kronor det tredje året. OB-ersättningen höjs, och de anställda kommer att omfattas av den nya föräldraförsäkring som LO och Svenskt Näringsliv har enats om från och med 2014.

Räknat på en medellön på 20 912 kronor (vilket är arbetsgivarnas siffra, partsgemensam statistik finns inte) motsvarar de 1 653 kronorna löneökningar på ungefär åtta procent på en treårsperiod. Det är klart mer än de 6,8 procent som fungerat som norm i årets avtalsrörelse.

– Och en heltidsanställd är garanterad hela summan, tillägger Peggy Nyholm, ombudsman vid Hotell- och restaurangfacket (HRF). Det finns inga potter för lokal fördelning, det har vi sagt nej till.

Att Livsmedelsföretagen ändå kunnat godta ett krontalspåslag som ger så pass stor procentuell löneökning beror på att avtalets minimilön höjs mindre – närmare bestämt med 75 procent av de krontal som nämns ovan. I den mån äldre personal ersätts med nya, oerfarna anställda stiger alltså arbetsgivarnas lönekostnader med mindre än åtta procent under avtalsperioden.

– Å andra sidan är personalomsättningen låg i den här branschen, som utgörs av gamla anrika konditorier med eget bageri, säger Peggy Nyholm.

Låg personalomsättning är karaktäristisk också för bingohallarna, en bransch där förhandlingarna går mycket trögt. HRF vill ha löneökningar på 1 700 kronor per heltidsanställd under en treårsperiod, vilket motsvarar ungefär 8,3 procent. Då det varken finns potter för lokal lönesättning eller personalomsättning att spela med skulle löneökningen få nästan fullt genomslag, och en så stor ökning kan motparten Almega inte acceptera. Parterna möts på nytt på onsdag.